Ondersteuning transitie veehouderij verlengd

Voor de Verordening natuurbescherming komen 2 nieuwe stalsystemen voor melkvee beschikbaar en wordt weidegang meer gestimuleerd. De subsidie voor dierenwelzijn is verbeterd voor leghennenhouders. De provincie verwacht dit jaar nieuwe stalsystemen voor andere diercategorieën.

Weidegang

De provincie wil dat de veehouderij versneld verduurzaamt en minder stoffen uitstoot die schadelijk zijn voor het milieu en de leefomgeving. Stalsystemen die de emissies bij de bron aanpakken hebben de voorkeur omdat daarmee het klimaat in de stal zelf ook verbetert, dit is gunstig voor de dieren, boer en de omgeving.

Vanwege strengere milieueisen, die vanaf 2022 gaan gelden, en een breed pakket aan ondersteunende maatregelen, vinden er momenteel veel innovaties plaats in de veehouderij. Recent zijn 2 nieuwe stalsystemen voor melkvee opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij. Deze voldoen aan het beleid van de provincie en komen voor first movers subsidie in aanmerking. De Verordening natuurbescherming stimuleert met deze aanpassing weidegang bij melkveebedrijven. Door weidegang neemt de ammoniakemissie af.

Nieuwe stalsystemen

De verwachting is dat er dit jaar meer nieuwe stalsystemen zullen volgen. Hiermee komen er steeds meer alternatieven beschikbaar voor boeren om aan de milieueisen te voldoen. Dat is van groot belang omdat veehouders eind 2019 hun vergunningaanvraag voor verbeteringen aan stallen moeten indienen. De provincie vraagt het Rijk de procedures te verkorten en de frequentie van toelating van nieuwe stalsystemen te verhogen. Zo kunnen nieuwe innovaties sneller hun weg vinden naar de markt.

Op basis van signalen van onder andere de ZLTO is de subsidieregeling voor dierenwelzijn beter toepasbaar gemaakt voor leghennenbedrijven.

Contact

Ondersteuning transitie veehouderij verlengd

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.