Beleid platteland voor nieuwe bestuursperiode

De komende 4 jaar wordt er uitvoering gegeven aan dit beleid. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft ook deze bestuursperiode het onderwerp landbouw in haar portefeuille. Aanvullend op het bestuursakkoord hebben de onderhandelende partijen de volgende afspraken gemaakt voor de veehouderij, die nader worden uitgewerkt:

 • We bevorderen deelname aan de warme sanering varkenshouderij mede door gerichte inzet van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
 • We vullen het instrumentarium aan met een regeling voor structuurversterking van de melkveehouderij (meer grond onder de melkveebedrijven) volgens de gedachte van kringlooplandbouw
 • We onderzoeken de mogelijkheid van een uitzondering op de Verordening natuurbescherming voor stro(oisel)stallen
 • Houders van vlees- en fokstieren krijgen een jaar uitstel van de data van de Verordening natuurbescherming
 • Houders van geiten krijgen een jaar uitstel van de data van de Verordening natuurbescherming
 • Houders van varkens en vleeskalveren die kiezen voor brongerichte technieken krijgen maximaal een half jaar uitstel voor het indienen van een vergunbare aanvraag
 • We bevorderen de toepassing van nieuwe stalsystemen door inzet op voorlopige emissiefactoren en green deals
 • Bedrijven die per 1 januari 2022 stoppen, hoeven onder voorwaarden geen vergunning aan te vragen
 • Bedrijven die per uiterlijk 1 januari 2024 stoppen, hoeven onder aanvullende voorwaarden geen vergunning aan te vragen
 • We passen de stalderingsregeling aan om een afname van de stikstofuitstoot te borgen
 • We verlagen de stalderingswaarde bij herbestemming om sloop van lege stallen te bevorderen

Wilt u het volledige bestuursakkoord lezen? Kijk dan op brabant.nl/bestuursakkoord

Contact

Beleid platteland voor nieuwe bestuursperiode

Reacties (1)

 1. Rudi Antens
  Baarle Nassau 07-06-2019 18:12 uur

  Wat een belachelijk beleid! Het word zo voor jonge boeren onmogelijk gemaakt! De wil om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen is er heus wel, maar iets doordrukken waar de juiste toepassingen nog niet voor bestaan.... dat kan echt niet! Boeren in concentratie gebieden moeten zich ook al aan strengere mest wetten houden wat ons meer euro’s kost dan de buurman 10 km verderop, dit zijn euro’s die wij niet kunnen besteden aan verduurzaming van onze bedrijven. Ik snap werkelijk niets van deze keuzes....

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.