1 op de 4 stallen leeg in 2030

Een actualisatie van het leegstandsonderzoek van Wageningen Environmental Research naar agrarische gebouwen bevestigt deze prognose opnieuw.

Het onderzoek gaat uit van het peiljaar 2017, en is een actualisatie van het eerdere onderzoek van Wageningen Environmental Research (toen nog Alterra), dat gebaseerd was op het peiljaar 2012. Het onderzoek laat zien dat de afgelopen vijf jaar agrarische bedrijven op 2400 locaties zijn vrijgekomen. In totaal is 1,4 miljoen m2 aan gebouwen leeg komen staan.

Geen opvolger

Van de agrarische bedrijven die nu in Brabant actief zijn, hebben ruim 4.000 bedrijven een bedrijfshoofd dat 55 jaar of ouder is. Ongeveer 60% van deze bedrijven heeft geen potentiële opvolger. Naar verwachting zullen veel van deze bedrijven, op ongeveer 3.000 bedrijfslocaties, de komende 10 jaar stoppen. De helft van de stallen krijgt waarschijnlijk een nieuwe functie, als nevenlocatie van een ander agrarisch bedrijf, of een andere - niet agrarische - bestemming. De andere helft van de vrijkomende stallen en schuren, komt naar verwachting leeg te staan. Tussen 2012 en 2030 groeit de leegstand daarmee met een oppervlakte van in totaal circa 4 miljoen m2 aan gebouwen.

Grotere gebouwen

De agrarische gebouwen die de komende 10 jaar vrij komen zijn groter en moderner dan de gebouwen uit de afgelopen 5 jaar. De meeste gebouwen die tussen 2012 en 2017 vrij kwamen dateren uit de ‘asbestperiode’ (1965-1993). Stallen en schuren die de komende tien jaar vrij komen zijn gemiddeld twee keer zo groot.

Data per gemeente en dorp

Het beschikbaar stellen van kennis en data over leegstand is een belangrijk onderdeel van de Brabantse Aanpak Leegstand. De monitor agrarische leegstand Noord-Brabant biedt de mogelijkheid de data ook per gemeente en per wijk of kern te raadplegen.

Contact

1 op de 4 stallen leeg in 2030

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.