Gedeputeerde Hagar Roijackers is blij met hun komst: “De wolf is een beschermde diersoort en levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Tegelijkertijd willen we onze schaapskuddes veilig kunnen hoeden en zijn preventieve maatregelen noodzakelijk. De komst van de kuddebeschermingshonden is één van die maatregelen. Zo maken wij goed gebruik van de positieve ervaringen elders in Europa en leren wij omgaan met de nieuwe omstandigheden.”

Eeuwenoude methode

Sinds mensen schapen houden is er behoefte aan bescherming van de kudde tegen wolven, beren, lynxen en andere wilde dieren. Om schaapskuddes te beschermen worden al duizenden jaren kuddebeschermingshonden gefokt en ingezet. Het zit letterlijk in de genen van de honden om de eigen kudde te beschermen. De honden opereren heel zelfstandig en leren de kneepjes van het vak vooral van hun ouders. De kuddebeschermingshonden komen uit de Italiaanse bergen. Daar leven de honden met de kuddes en beschermen hen tegen de wilde dieren, waaronder ook wolven.

Omgangsvormen kuddebeschermingshonden

De kuddebeschermingshonden lopen bij de schaapskuddes van schapenhouderij De Wassum en Strijdom Landschapsbeheer. Ze hebben een belangrijke taak binnen de kudde en zijn dag en nacht bij de schapen om deze te beschermen tegen wolven. Het zijn vriendelijke honden voor schapen en mensen, maar niet voor wilde dieren. Als er gewone honden in de buurt van de kuddes komen, kan dat het werk van de herder en de kuddebeschermingshonden verstoren. Daarom is het belangrijk dat honden altijd aangelijnd zijn aan een korte lijn en de directe omgeving van de schaapskudde vermijden. Als de kudde in de buurt is, is het verstandig als honden even omlopen om afstand te bewaren.
De kuddebeschermingshonden zijn geen honden om direct te benaderen en te aaien. De honden beschermen de schaapskudde en kunnen gaan blaffen als mensen langslopen, te dichtbij komen of teveel aandacht aan ze geven. De honden worden weer rustig als mensen gewoon doorlopen en eventuele aanwijzingen van de schaapherder opvolgen.

Wolf terug in Noord-Brabant

Sinds 2020 is de wolf weer officieel gevestigd in Noord-Brabant. De laatste wolf van Nederland werd in 1897 gezien in Heeze. Dat de wolf deze regio heeft gekozen als leefgebied is een groot compliment. De wolf vindt hier rust, ruimte én voedsel in de vorm van wilde dieren. De wolf is hier welkom en vervult een positieve rol in de natuur en in het ecosysteem. bijna tweeëneenhalf jaar aanwezigheid is deze wolf tijdelijk naar Duitsland uitgeweken,, maar inmiddels lijkt hij – of anders een andere wolf - weer teruggekeerd.

Om wolven te zien is erg veel geluk nodig. Ze zijn immers schuw en vooral ’s nachts actief. Voor de rust van alle dieren is dit natuurgebied niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopkomst. Meer informatie over wolven en het melden van wolven waarnemingen op: wolveninnederland.nl

De inzet van de kuddebeschermingshonden wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. In dit eerste voorbeeldproject voor kuddebeschermingshonden in Brabant werken ARK Natuurontwikkeling, Canine Efficiency en Van Bommel Faunawerk samen met Staatsbosbeheer en schapenhouderij De Wassum en Strijdom Landschapsbeheer.

Contact

Eerste kuddebeschermingshonden in Brabant