Subsidie beschikbaar voor versterken Brabants landschap

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Brabant is rijk aan mooie landschappen. Ze zijn al eeuwenlang gezichtsbepalend en geven identiteit aan de streek. Om deze landschappen te behouden, stimuleren we boeren en landeigenaren om beeldbepalende landschapselementen op hun gronden te behouden of aan te leggen. Denk aan de aanleg van wandelpaden, een poel of kruidenrijke akkerranden.”

Subsidie

Een boer of landeigenaar kan via een coördinator landschapsbeheer van Brabants Landschap advies inwinnen. De coördinator geeft aan waar het waterschap of de gemeente in hun streek vooral belang bij heeft. De coördinator kan ook helpen bij de aanvraag en de uitvoering. Afhankelijk van het doel financiert de gemeente of het waterschap 50% van de vergoeding en de provincie de andere helft. Aanvragen kunnen vanaf 11 maart ingediend worden bij de provincie Noord-Brabant.

Bijvoorbeeld in Ulicoten (gemeente Baarle-Nassau) heeft een grondeigenaar met behulp van de subsidie een brede groenstrook aangelegd om de natuur te versterken. Haaks daarop ligt een brede flauwe oever langs de waterloop Het Groot Vergoor. Met deze oever draagt de grondeigenaar bij aan het langer vasthouden van water om verdroging tegen te gaan en om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat is vooral op de hoge zandgronden belangrijk.

Hans Peter Verroen, lid dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta: “Het werkgebied van ons waterschap is uniek door de afwisseling van zand en klei. Daar stromen sloten, beken en rivieren doorheen en liggen oevers, kaden en dijken langs. Veel gronden zijn daar in eigendom van particulieren. Die gronden bieden volop mogelijkheden om ze zo in te richten dat ze beter water vasthouden om verdroging tegen te gaan. Met de aanleg van natuurstroken helpen grondeigenaren mee om de natuur in en om het water te versterken. Dat draagt ook bij aan gezond water.”

  • Voor de voorwaarden en de mogelijkheid om aan te vragen zie het loket

Contact

Subsidie beschikbaar voor versterken Brabants landschap

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.