Wolf

Het beschermen van vee is belangrijk omdat dit:

  • schade voorkomt aan vee
  • zorgt dat de wolf niet in het gebied blijft hangen
  • voorkomt dat de wolf leert dat schapen en ander vee een makkelijke prooi zijn

Beschermen kan op verschillende manieren, waarbij de Provincie maximaal wil ondersteunen.

De provincie Noord-Brabant begrijpt dat de zoektocht van de wolf grote zorgen en onrust met zich meebrengt voor veehouders. Daarom helpt de provincie zo maximaal mogelijk om samen met ZLTO, gemeente, vrijwilligers en anderen, de schapenhouders zo goed mogelijk te helpen hun vee te beschermen.

Doortocht

Wolvendeskundigen zijn er van overtuigd dat de wolf in West-Brabant op doortocht is, op zoek naar een nieuw leefgebied. Wolven kunnen tijdens hun zoektocht grote afstanden overbruggen. Een wolf jaagt op wilde zwijnen, reeën en herten en kleine dieren zoals konijnen. De wolf zoekt een geschikt leefgebied om zich te vestigen, waar voldoende voedsel en schuilgelegenheid is.
Tijdens zijn zoektocht kan hij ook tijdelijk in minder geschikte gebieden verblijven. Onbeschermd vee is een gemakkelijke prooi voor de wolf. Hij zal graag zijn zwerftocht onderbreken en in het gebied blijven waar hij onbeschermde schapen vindt. Hoe beter vee beschermd is, des te sneller zal de wolf dus verder trekken naar meer geschikt leefgebied.

Bescherming

Bescherming van vee kan op verschillende manieren. Daarbij is het op stal zetten van vee de meest zekere en snelle methode. Als dat niet mogelijk is, is het zaak om een nachtkraal aan te leggen, liefst met wolfwerende (stroom-)rasters of stroomnetten. Wolfwerende stroomnetten zijn te leen bij de Provincie voor schapenhouders die zelf geen mogelijkheid hebben om hun dieren te beschermen en waar acute schade dreigt door aanwezigheid van de wolf. Op de site van website van BIJ12 staan voorbeelden van wolfwerende maatregelen. Rasters en stroomnetten zijn via wolf@brabant.nl aan te vragen.

Wolvencommissie

De Brabantse wolvencommissie heeft een advies uitgebracht aan de provincie. De commissie adviseert dierhouders te helpen om hun dieren te beschermen tegen de wolf. Geadviseerd wordt om vergoedingen beschikbaar te stellen als dierhouders maatregelen moeten treffen. Ook komen er (extra) uitleenpunten voor elektrische netten die de provincie uitleent aan dierhouders in gebieden waar de wolf is gezien. Door snel samen maatregelen te nemen, kan veel schade en structurele problemen voorkomen worden.

Contact

Schapen beschermen zodat de wolf op doortocht gaat

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.