Daarom is het belangrijk om de natuur te monitoren. Zodat het provinciale beleid daar op afgestemd kan worden. In het rapport ‘De Toestand van de Natuur in Brabant’ is te lezen over hoe het staat met de natuur. Deze rapportage verschijnt iedere 4 jaar. 

Brabant kent vele verschillende type natuur: bossen, heide, graslanden, moerassen en natuur in het agrarisch gebied. De veranderende omstandigheden hebben invloed op al deze type natuur. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de natuur, wordt deze al jarenlang gemonitord. De provincie gebruikt de gegevens uit deze onderzoeken om het effect van haar beleid te volgen, en bij te stellen waar nodig.

Rapport: Toestand van de Natuur in Brabant

De resultaten van deze monitoring zijn terug te vinden in het rapport ‘Toestand van de Natuur’. Dit rapport is een bouwsteen voor de evaluatie van het totale natuurbeleid in 2021, en geeft een totaalbeeld. Een belangrijke conclusie is dat – afgaand op deze gegevens – de kwaliteit van de natuur nog steeds afneemt. Zo neemt het aantal dagvlinders en reptielen in de heideterreinen sterk af. Dat geldt ook voor broedvogels van de open weide en akkergebieden. Daarom doet de provincie er alles aan om het tij te keren. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van natuurgebieden en het stimuleren van natuur inclusieve landbouw.

Lokale (herstel)maatregelen

Ook zet de provincie de komende jaren in op lokale (herstel) maatregelen, zoals het herstel van vennen. De provincie ziet namelijk positieve effecten op plaatsen waar deze maatregelen worden genomen. Maar deze zijn nog te beperkt van omvang om tegengewicht te bieden aan negatieve invloeden. Daarom is het belangrijk om hier de komende jaren mee door te gaan.

Contact

Rapportage ‘De Toestand van de Natuur in Brabant'

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.