Markdal in de zomer artikel

Dit gebeurde als een proeftuinproject met financiële middelen van de provincie. Daarnaast hebben ze ook een multifunctioneel bedrijfsgebouw (de Markhoeve) laten bouwen. Bij deze ontwikkeling zijn financiële tekorten ontstaan, evenals bij de natuurontwikkeling. De provincie neemt met het beheer ook de financiële afwikkeling over, zodat zowel de natuurontwikkeling in het Markdal als de exploitatie van de Markhoeve weer verder kunnen.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “De wijze van samenwerking tussen de provincie en deze vrijwilligersorganisatie zagen we als vernieuwingsinstrument vanuit de samenleving. Dat werkte: de vereniging Markdal Duurzaam & Vitaal heeft goed werk verricht bij het realiseren van nieuwe hectares natuur. Helaas zijn hierbij wel financiële tekorten opgetreden. Bij de herbestemming van boerderij de Markhoeve ontstonden bovendien misverstanden die leidden tot verdere financiële tekorten. De vereniging zelf kan deze niet oplossen en heeft de provincie gevraagd tot een overeenkomst te komen met de aannemer, zodat de Markhoeve in gebruik genomen kan worden. De provincie doet dit om het gebied en het gebouw weer toekomstperspectief te geven.”

Vereniging Markdal duurzaam & vitaal

De vereniging Markdal bestaat uit een bestuur van vrijwillige initiatiefnemers die van het Markdal een mooi, groen, levendig en innovatief gebied willen maken met toekomst voor natuur en bewoners. De stichting is het uitvoeringsorgaan van de vereniging. Van de provincie kreeg de vereniging een subsidie van €7,1 miljoen voor verwerving en inrichting van ca. 100 ha Natuur Netwerk Brabant. Dat is voor een groot deel gelukt. Er ontstonden echter wel financiële tekorten als gevolg van hoge proceskosten. Bij de herontwikkeling van boerderij de Markhoeve ging het (financieel) verder mis. Hubert Koevoets, voorzitter a.i. van de vereniging Markdal duurzaam & vitaal: “De huidige situatie is voor iedere betrokkene onbevredigend. Daarom heeft de vereniging aan de provincie gevraagd om met de aannemer tot een overeenkomst te komen, waardoor de proefboerderij benut kan gaan worden voor huurders en andere gebruikers. Met betrekking tot de verwerving en inrichting van de natuur duurden zaken langer en kwamen de kosten hoger uit dan verwacht. Ook daarvoor hebben we de provincie om hulp gevraagd. We zijn blij dat de provincie bijspringt om de natuur in ons mooie Markdal alle kansen te geven.”

Rol provincie

De provincie heeft deze hulp toegezegd onder voorwaarde dat het stichtingsbestuur onder provinciaal toezicht komt. Daarmee wordt voorkomen dat de schuld voor de provincie nog hoger oploopt en dat natuurprestaties worden teruggedraaid of stopgezet. De aannemer kan dan betaald worden, wat voorkomt dat hij beslag legt op het vermogen van de vereniging of het bestuur hoofdelijk aansprakelijk stelt. Bovendien zal de provincie huurders compenseren voor gederfde inkomsten omdat ze geen gebruik konden maken van hun gehuurde onderkomen in de Markhoeve.

Financiële consequenties

De provincie rekent af met de aannemer en treft een regeling voor de opgelopen schade bij de al geworven huurders, hierdoor ontstaat een verlies van €1,2 miljoen. Daarnaast wordt het tekort op de grondverwerving en natuurinrichting door de provincie overgenomen: ca €2,5 miljoen.

Contact

Provincie neemt beheer stichting Markdal over

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.