Herstel Tongelreep maakt Leenderbos klimaatbestendig

De Tongelreep komt bij de Achelse Kluis vanuit België ons land binnen en stroomt in Eindhoven in de Dommel. De beek die ligt in Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux is in de vorige eeuw rechtgetrokken en vergroot om meer water te kunnen afvoeren. Maar het water stroomt nu te snel het gebied uit. Omliggende vennen-, bosgebieden en landbouwgronden hebben daardoor last van verdroging. De komende jaren wordt daarom hard gewerkt om de kwaliteit van de natuur en de waterhuishouding van het beekdallandschap te verbeteren.

Natuurherstelwerkzaamheden

Zo worden er maatregelen genomen om de natte bosjes en vennen rond de beek sterker en minder gevoelig voor stikstof te maken. Zoals het op peil brengen en houden van de grondwaterstanden. De beek krijgt flauwere oevers en meer bochten. Ook wordt de bodem van de beek omhoog gebracht. Dit alles zorgt voor een hogere stroomsnelheid en betere waterkwaliteit. En een natuurlijke loop van de beek met ruimte om te meanderen.

De werkzaamheden zijn zowel in het beekdal als op de hogere gronden (dekzandruggen). Hierdoor verandert ook de grondwaterstand in het Leenderbos. Amerikaanse douglassen en Amerikaanse eiken moeten wijken voor andere boomsoorten. Bomen zoals de boswilg, fladderiep, de zwarte els, waar vogels dol op zijn, en de linde, waar insecten graag op af komen. Deze inheemse boomsoorten houden van vochtige grond en verspreiden zich gemakkelijk door het gebied. Net als de vochtige heide.

  • Bekijk de video met de maatregelen en een impressie van het gebied.

Klimaatbestendig

Door het natuurlijke watersysteem in het beekdal van de Tongelreep te herstellen, kan de natuur beter overweg met pieken in het klimaat. Extreme periodes van droogte en piekbuien worden beter opgevangen en water kan, op plekken waar dat past, langer worden vastgehouden. Dat betekent minder uitdroging en het behoud van planten en dieren die zonder water zouden verdwijnen. Een enkel wandelpad door het gebied zal in natte periodes in een avontuurlijk laarzenpad veranderen. Zie ook: Nature Today

Met aandacht voor de omgeving

Het is niet overal te voorkomen dat maatregelen effect hebben op nabij gelegen percelen. Het waterschap en de provincie houden daarom nauw contact met de direct betrokken agrariërs, particulieren en natuurbeheerders. Het ontwerpen en uitvoeren van plannen gaat in overleg met alle belanghebbenden en met oog voor het huidige grondgebruik.

Meer informatie

Actuele informatie over dit project vindt u op de website van Waterschap De Dommel: www.dommel.nl/tongelreep

Contact

Herstel Tongelreep maakt Leenderbos klimaatbestendig

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.