De start van het herstel van het natuurgebied Westelijke Langstraat

Op 15 juni begint het herstel van dit unieke natuurgebied. Wat maakt dit gebied zo uniek? En wat leveren de herstelwerkzaamheden precies op?

Klazien Witteveen (opdrachtnemer herstel Natura2000-gebieden bij de provincie) plaatste namens gedeputeerde Elies Lemkes-Straver de eerste schop in de grond.

Een bijzonder natuurgebied

Natuurgebied Westelijke Langstraat ligt tussen Waalwijk en Waspik en is een beschermd Natura 2000-gebied. Een waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. Door de unieke ligging met verschillende bodemlagen, maken de Westelijke Langstraat een bijzonder en nat gebied. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Om deze achteruitgang te stoppen worden de komende jaren werkzaamheden uitgevoerd om de natuur te behouden en herstellen. Er komt ook nieuwe natuur bij. In totaal krijgt ongeveer 650 hectare op den duur de bestemming natuur.

Een vruchtbare samenwerking

De provincie nam het initiatief om deze natuurontwikkelingsplannen uit te werken. Dit deed zij samen met de projectpartners waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en gemeente Waalwijk. Zij spraken vroeg in het project met belangenorganisaties en bewoners over hun wensen voor natuur, wonen, werken, recreëren en cultuurhistorie. Deze wensen zijn afgestemd op de uitgangspunten van het project. Het waterschap is inmiddels trekker van de uitvoering. Ook de uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, gemeente Waalwijk en de provincie.

Bestaande natuur behouden en nieuwe ontwikkelen

Dit gebeurt onder andere aanpassingen aan de waterhuishouding en herstelmaatregelen in het gebied. Een van de maatregelen is de waterstand hoger en stabieler krijgen zodat er meer schoon grondwater in het gebied komt en blijft. Aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven graaft nieuwe watergangen en maakt een aantal bestaande watergangen breder of dieper. Er komen ook nieuwe dammen, stuwen en duikers.. Een andere stap van de herstelwerkzaamheden is het afgraven van de voedselrijke bovenlaag. Op deze manier krijgen oude zaden weer de mogelijkheid om te groeien.

Bekijk de herstelmaatregelen in het natuurgebied Westelijke Langstraat:

Meer weten over dit project?

Contact

De start van het herstel van het natuurgebied Westelijke Langstraat

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.