Subsidie natuur- en landschapsbeheer aanvragen voor 31 december

De subsidie beslaat een beheerperiode van 6 jaar. Natuurbeheerders en natuurcollectieven kunnen tussen 15 november en 31 december 2020 de nieuwe SNL subsidieaanvragen of uitbreidingsaanvragen indienen.

Specifieke beheertypes

Een beheersubsidie is een vergoeding voor het beheer van natuur- en landschapselementen waaraan een specifiek beheertype is gekoppeld. Droge Heide, Hoogveen of Dennen- eiken en beukenbos, om er een paar te noemen. Het ‘Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016’ omschrijft voor welke beheertypes subsidie mogelijk is. U kunt hiervoor de Natuurbeheerplankaart bekijken.

Voorwaarden en aanvragen

Voor alle voorwaarden en aanvragen van deze subsidie zie:

Contact

Subsidie natuur- en landschapsbeheer aanvragen voor 31 december