Natuurherstel Natte Natuurparel de Kampina

foto: Blauwgrasland

Door verdroging van de natuur in de Kampina dreigen er zeldzame plant- en diersoorten te verdwijnen, zoals de blauwgraslanden. Om het grondwater in het gebied permanent te verhogen zijn er sinds 2012 al diverse maatregelen genomen door Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten.

2e fase

In deze 2e fase van het project wordt er ook aan het hydrologisch herstel gewerkt binnen het beekdal van de Beerze. Er komt meer ruimte voor water, hiermee wordt niet alleen natuur hersteld, maar ook aan waterveiligheid gewerkt door in extreem natte periodes water langer vast te kunnen houden in het gebied.

Projectplan ter inzage

Momenteel ligt het Projectplan Waterwet “Natte Natuurparel Kampina Zuidoost” ter inzage. Dit project maakt onderdeel uit van de maatregelen uit het Beheerplan Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse vennen. In het plan staan de herstelmaatregelen omschreven die in en aan de rand van de Kampina uiterlijk in 2021 uitgevoerd gaan worden om het natuurlijke watersysteem in het gebied te verbeteren. Door goede samenwerking tussen Waterschap De Dommel, Natuurmonumenten en de provincie is er tot één gezamenlijke inrichting gekomen waar alle partijen achter staan. Waterschap De Dommel neemt het voortouw in de uitvoering van de plannen.

Natuurherstelmaatregelen Kampina Zuidoost

Het herstelplan bestaat uit 4 onderdelen:

  • dempen van de Heiloop voor bescherming blauwe graslanden
  • hermeanderen Beerze Logtse Velden
  • aanpassing stuw Brinksdijk
  • omleggen sloot Beerzedal

Lees de volledige beschrijving van maatregelen op www.dommel.nl/kampina

Flora en fauna

Het belangrijkste doel van het herstelplan is om de zeldzame blauwgraslanden die in de Smalbroeken liggen te behouden en ook alluviale bossen, door terugbrengen van kwel in de wortelzone, te stimuleren. In de blauwgraslanden komen belangrijke soorten zoals de Spaanse ruiter en grote pimpernel voor en in de beekbegeleidende bossen de zwarte bes. Ook diersoorten zoals de grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder komen in het gebied voor en verdienen bescherming. Een bijkomend projectdoel is om ook de potentie voor schraallanden en vochtige heide in de Logtse Velden en in het Banisveld te vergroten.

Blijft op de hoogte

Blijf op de hoogte of meld u aan voor de nieuwsbrief op de projectsite van Waterschap De Dommel: www.dommel.nl/kampina

Contact

Natuurherstel Natte Natuurparel de Kampina

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.