Boomkikker Conferentie

De Brabantse Milieufederatie organiseert jaarlijks de Warandelezing. Prominente Nederlanders geven hun visie op een duurzaam Noord-Brabant. Dit jaar vertelt Koos Biesmeijer (wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center Leiden) indringend over de stand van de biodiversiteit.

Natuur toont de oplossing

“Wij zij er slechter aan toe dan de meeste andere landen in de wereld”, zegt Biesmeijer over de biodiversiteit in Nederland. Maar gelukkig ziet hij ook oplossingen, die we nota bene uit de lessen van de natuur zelf kunnen halen. “De natuur toont ons dat diversiteit ervoor zorgt dat ze weerbaar en veerkrachtig kan zijn. Een goede bodem is goed voor de planten en die zijn weer goed voor de bestuivers en zo is de cirkel dan rond.”

Geplaagd maar hoopvol

Rik Grashoff is volgens Koos Biesmeijer de geplaagde gedeputeerde die voor de taak staat de biodiversiteit in Brabant te verbeteren. De lijst met bedreigde soorten is nog te lang maar Grashoff is hoopvol. Het Brabantse Natuurnetwerk groeit en in delen ervan zijn successen geboekt met de verbetering van de kwaliteit van de natuur. Bijvoorbeeld met een aantal Brabantse beken waarvan de meandering is hersteld. Dat heeft al een versterking van de biodiversiteit en een mooi landschap opgeleverd.

Keihard aan de slag

Volgens Grashoff zijn er 2 cruciale zaken die aangepakt moeten worden om de biodiversiteit te verbeteren. De 1e is de stikstofneerslag, de 2e is de waterhuishouding. Daarbij noemt Grashoff ook het gebruik van pesticiden als een bedreiging voor de gezondheid, zowel die van onszelf maar ook van de landbouw en de natuur. De pesticiden komen via het grondwater op den duur in ons drinkwater terecht.

Doorgaan met het stikstofbeleid

Grashoff wil ‘keihard verder met ingezette beleid om de stikstofemissie door de veehouderij drastisch terug te dringen.’ Hij volgt het advies van de commissie Remkes: ‘We gaan op korte termijn een gebiedsgerichte aanpak bij Natura-2000 gebieden ontwikkelen.’

Waterhuishouding verbeteren

‘Op de zandgronden heeft de biodiversiteit zwaar te lijden onder verdroging en te hoge stikstofneerslag. We gaan de verdroging bestrijden samen met waterschappen en andere partijen.’ Verbeteren van de bodemkwaliteit en bodemvitaliteit in de natuur en in de landbouw spelen daarbij een hoofdrol.

Bosbodems tegen klimaatverandering

Een voorbeeld daarvan is de slechte conditie van de Brabantse naaldbossen. De bodem onder naaldbomen verzuurt en deze bomen houden slecht water vast. Daarom komt Grashoff binnenkort met een nieuw beleidsnota die de biodiversiteit en kwaliteit van de Brabantse bossen gaat verbeteren. Onderdeel van dat beleid is verbetering van de bosbodem door aanplant van andere soorten bomen en planten. Het bos wordt rijker, gaat sneller groeien en zo meer CO2 en meer stikstof vastleggen in de bodem. Die bodem kan dan ook meer water vasthouden. Bossen in goede conditie dragen bij aan de beperking van de gevolgen van het extreme weer dat door klimaatverandering steeds vaker voorkomt.

Contact

Herstel van biodiversiteit belangrijk

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.