“De provincie wil dat Brabant een fijne en gezonde provincie is om in te wonen, werken en leven. Schone lucht is daar een basisvoorwaarde voor. We zetten ons actief in op het verbeteren van onze luchtkwaliteit. Dan is het belangrijk om objectief te kunnen meten waar de knelpunten zitten”, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings bij de oplevering op 18 juli in Baarle-Nassau. Uit 23 verzoeken van inwoners(groepen) en gemeenten is de keuze voor het plaatsen van de 2 mobiele meetstations deze 2e periode gevallen op Baarle-Nassau en het voormalig Landbouw Ontwikkelgebied Graspeel in de gemeente Maashorst.

Luchtkwaliteit gaat over gezondheid

Baarle-Nassau heeft te maken met de effecten vanuit België, diverse omliggende wegen en het is een landbouwgemeente. Ook staat het dichtstbijzijnde vaste meetpunt op zo’n 25 tot 30 kilometer in Breda en Biest-Houtakker. Daarnaast is het deze tweede ronde mogelijk om naast stikstofdioxide, fijnstof en vluchtige stoffen ook ammoniakconcentraties te meten. ”Wij vinden het erg fijn dat de provincie Noord-Brabant en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant het luchtmeetstation hier hebben neergezet. Luchtkwaliteit gaat over gezondheid en door deze te meten, krijgen we uiteindelijk een duidelijk beeld van de luchtkwaliteit hier. Meten is uiteindelijk weten", aldus de Baarlese wethouder Janneke van de Laak.

Meetresultaten real time te volgen

De 2 mobiele stations meten gedurende 5 jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant beheert de stations en monitort de gegevens. Naast twee mobiele meetstations staan er in Brabant ook een aantal vaste luchtmeetstations. De mobiele meetstations staan van juli tot en met december 2022 in Baarle-Nassau en de Graspeel. Door langere tijd op één plek te meten, kunnen verschillen in meteo-omstandigheden (windrichting, weersomstandigheden) worden uitgemiddeld. Dat geeft een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit. De resultaten van de metingen zijn in het eerste kwartaal van 2023 bekend. Geïnteresseerden kunnen de meetresultaten van de vaste en mobiele meetstations real time volgen via de website: brabantluchtmeet.net

Contact

Luchtmeetstation in Baarle-Nassau in gebruik genomen