De provincie wil dat Brabant een fijne en gezonde provincie is om in te wonen, werken en leven. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. Om uitvoering te geven aan de 2 moties ‘Gezonde Lucht’ en ‘Meer Meetpunten’ van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten 2 mobiele luchtmeetstations aangeschaft. Deze stations meten gedurende vijf jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit. In de eerste week van juli 2022 gaan de 2 meetstations voor meetperiode 2 naar hun nieuwe locaties in Graspeel en Baarle-Nassau.

Landbouwgebieden

Voor de 2e meetronde zijn 23 verzoeken van inwoners(groepen) en gemeenten beoordeeld. Het gaat om 9 nieuwe en 14 doorgeschoven aanvragen uit de 1e ronde. Voor Graspeel waren 2 aanvragen ingediend, zowel van een inwoner als van de gemeente Maashorst zelf. Graspeel is een voormalig landbouw Ontwikkelingsbied en kenmerkt zich door intensieve veehouderijen. Baarle-Nassau kent ook diverse veehouderijen en heeft daarnaast te maken met de effecten voor de luchtkwaliteit vanuit België. Over beide gebieden zijn zorgen over de luchtkwaliteit. ‘Deze 2e meetronde hebben we prioriteit gegeven aan het meten van de luchtkwaliteit in 2 landbouw gerelateerde gebieden. Eén van de redenen hiervoor is dat we vanaf de 2e meetronde ook ammoniakconcentraties kunnen meten en hier graag ervaring mee op willen doen’, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Milieu).

Wethouder Janneke van de Laak (Baarle-Nassau): ‘De dichtst bijstaande vaste meetpunten nabij Baarle-Nassau staan op zo’n 25 tot 30 kilometer in Breda en Biest-Houtakker. Om de grensoverschrijdende luchtkwaliteit goed te kunnen beoordelen is het prettig te beschikken over actuele betrouwbare meetresultaten. Meten is weten.” Wethouder Jeroen van den Heuvel, gemeente Maashorst: “Het meetstation helpt ons de milieubelasting in kaart te brengen. Met de meetresultaten kunnen we gezamenlijk aan de slag om de leefkwaliteit in Graspeel te verbeteren. Wij zijn dan ook blij dat de provincie deze plek heeft aangewezen voor het meetstation.”

Eerste meetperiode

De gemeente Etten-Leur en de gemeente ’s-Hertogenbosch hadden de primeur voor een roulerend meetstation. In januari 2022 zijn hier de 2 mobiele luchtmeetstations geplaatst. In Etten-Leur vlakbij de A58 en industrieterrein Vosdonk en in Rosmalen vlakbij de A59. De mobiele luchtmeetstations staan tot en met eind juni nog op deze plekken. Naar verwachting zijn de resultaten van deze eerste meetperiode in augustus bekend.

De mobiele luchtmeetstations meten ammoniak, vluchtige organische stoffen, stikstofdioxide en fijnstof. Metingen geven informatie over de gemeten concentratie van stoffen op de betreffende meetlocatie; door langere tijd op één plek te meten, kunnen verschillen in meteo-omstandigheden (windrichting, weersomstandigheden) worden uitgemiddeld. Dat geeft een betrouwbaar resultaat over de luchtkwaliteit.

Contact

Graspeel en Baarle-Nassau nieuwe locaties voor mobiele luchtmeetstations

Reacties (1)

 1. jan willems
  ZEELAND 17-06-2022 11:06 uur

  Meten? Laat-me-niet-lachen! Dat doet men al jaaaaren in Graspeel. Ondertussen wordt er weer een nieuwe varkensfabriek geplaatst. Dit tegen het uitdrukkelijke advies van Medici en de GGD. Overheid is allang staatsvijand nummer 1. Nooooit is er enige actie ondernomen tegen de stinkende terreur van die Zoönose-fabrieken. Onlangs is mijn eerdere buurman na jarenlange ziekte gestorven aan Q-koorts, waaraan velen hier lijden. Maar ach, dat zijn maar mensen. Als de dikke vee-baron maar gesouffleerd wordt, niet waar!

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.