Beter presteren dan de wettelijke normen

Het uitgangspunt voor het beleidskader Milieu is de Omgevingsvisie en de daarin opgenomen doelstelling voor 2050 dat de provincie op alle aspecten béter presteert dan de wettelijke normen. Met het beleidskader, met een primaire horizon van 2030, maakt de provincie een start op weg naar dit doel.

In de startnotitie worden de vijf kernwaarden uit de Omgevingsvisie als uitgangspunt genomen en nader ingevuld vanuit milieuoogpunt: 

 • we gaan voor steeds beter, 
 • we gaan voor proactief & preventief,
 • we gaan voor kwaliteit boven kwantiteit,
 • we gaan voor meerwaardecreatie en
 • we gaan voor technische en sociale innovatie. 

In het beleidskader Milieu wordt aan de hand van deze vijf kernwaarden de ambitie en doelstelling voor de verschillende milieuthema’s concreet gemaakt. Daarbij komt in ieder geval aandacht voor gevaarlijke stoffen, omgevingsveiligheid, luchtvaart, luchtkwaliteit, geluid- en geurhinder, bodem en ondergrond, lichtvervuiling en grond- en afvalstoffen.
Daarnaast duidt de provincie in het beleidskader haar rolneming en de verwachting van anderen voor het bereiken van deze ambities. 

Vervolg

Na bespreking met PS (naar verwachting in januari 2022) stellen GS het beleidskader op, in samenspraak met stakeholders zoals gemeenten, omgevingsdiensten en inwoners. Het beleidskader zal in het najaar van 2022 worden aangeboden ter vaststelling door PS. Op dat moment worden ook de budgettaire consequenties van de ambities in beeld gebracht.

Contact

Startnotitie Beleidskader Milieu aangeboden aan PS

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.