De projecten dragen tegelijkertijd bij aan andere Brabantse opgaven, met name de energietransitie, stikstofproblematiek en verduurzaming van infrastructuur. Bij alle projecten is gekeken wat nodig is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Milieu en Gezondheid, is erg blij met de bijdragen van het Rijk: “We willen dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is om te wonen en te ondernemen. Schone lucht is daarvoor een basisvoorwaarde. Door de rijksbijdrage te verdubbelen kunnen we op verschillende plaatsen door heel Brabant nu echt emissies structureel verlagen en gezondheidswinst boeken.”

5 Projecten

De provincie heeft via de Specifieke uitkering (SPUK) Schone Lucht Akkoord cofinanciering aangevraagd voor de onderstaande projecten. In totaal kan de provincie nu € 2,2 miljoen investeren in het verbeteren van luchtkwaliteit.

CO2, NOx en fijnstofemissiereductie bedrijventerreinen (SPUK: € 60.000 - totaal € 120.000)

De industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van het Brabantse energiegebruik en de daarbij horende CO₂, NOx, en fijnstofuitstoot. Tegelijkertijd liggen er ook veel kansen liggen voor duurzame opwek, energieopslag en -infrastructuur. De transitie naar een schone en circulaire economie zal voor een belangrijk deel op de bedrijventerreinen moeten plaatsvinden. Het onderzoek moet inzicht geven in de kansen en (on)mogelijkheden die er zijn op 12 Brabantse bedrijventerreinen om CO₂, NOx, en fijnstof te reduceren.

Pilot combiluchtwassers (SPUK: € 367.500 – totaal € 735.000)

In Noord-Brabant zijn 2.000 combi-luchtwassers in werking, deze hebben een forse invloed op de luchtkwaliteit. In deze pilot wordt onderzocht hoe in bestaande (overbelaste) situaties het ammoniak- en geurrendement van combi-luchtwassers verbeterd kan worden.

Emissieverlaging binnen OnderhoudsPrestatieContract (SPUK: € 68.600 – totaal € 137.200)

Binnen een onderhoudscontract van 550 km weg op een totaal gebied van ca. 5000 km2 wordt gekeken naar de kansen en belemmeringen voor toepassing van emissiearm/emissieloos materieel. Dit moet leiden tot vermindering van de NOx-uitstoot.

Walstroom Moerdijk (SPUK: € 218.000 – totaal € 436.000)

Het Havenbedrijf Moerdijk wil graag 2 aansluitpunten voor walstroom voor zeeschepen. Zeeschepen maken nu gebruik van dieselaggregaten, met walstroom kunnen ze een deel van hun scheepsactiviteiten elektrisch uitvoeren. Dat vermindert de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof.

Roulerende meetpunten (SPUK: € 304.800 – totaal € 786.000)

Naast een vast meetstation investeert de provincie in 2 roulerende meetstations. Deze zullen een tour door Brabant maken, en in totaal 8 tot 10 plaatsen aandoen in de komende 5 jaar. Burgerinitiatieven, gemeenten en andere programma’s binnen de provincie kunnen een verzoek doen om een meetpunt te plaatsen. Deze kunnen worden ingezet voor het beantwoorden van vragen en/of zorgen van burger(initiatieven) en overheden over luchtkwaliteit en gezondheid.

 

Contact

Ruim € 2 miljoen voor schone lucht projecten

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.