Verdroging van natuur door klimaatverandering

Oorzaak is het rechttrekken en verdiepen van beken en het ontwateren van bossen en landbouwgronden. Het gevolg hiervan is dat jaarlijks 85 % van de regenval versneld wordt afgevoerd naar de Maas. Veel van dit regenwater zou moeten infiltreren in de bodem om het grondwater aan te vullen.

Hittestress voor de natuur

Klimaatverandering leidt tot een hogere hittestress voor de natuur. De toenemende hittegolven en de daarmee gepaard gaande extremere droogtes versterken het probleem voor de biodiversiteit. De grondwaterstanden worden steeds lager en de kwelstromen naar lagergelegen Natura 2000-gebieden en andere grondwaterafhankelijke natuurgebieden vallen stil.

Verdrogingsaanpak

De huidige verdrogingsaanpak is onvoldoende om deze problemen op te lossen. Ook de landbouw heeft last van de verdroging. Dat maakt een integrale aanpak noodzakelijk. Het grootste deel van de Brabantse bossen ligt in infiltratiegebieden. De ontwatering van deze bossen en de omringende landbouwgronden moet zo veel als kan worden aangepakt. Herstel van de verzuurde bodems van deze bossen is ook noodzakelijk. Daarmee kunnen deze bodems beter en meer en water gaan vasthouden. Dit zorgt voor aanvulling van de grondwatervoorraad en herstel van kwelstromen. Dit leidt ook tot demping van wateroverlast door extremere buien. Bijkomend voordeel is ook dat er meer CO2 wordt vastgelegd in de bodem, bossen sneller gaan groeien en de biodiversiteit zowel in de bossen als in kwelafhankelijke natuurgebieden een sterke en noodzakelijke impuls krijgen.

Bossenstrategie Noord-Brabant

Dit is de kern van de integrale aanpak van verdrogingsbestrijding, klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel in de provincie Noord-Brabant zoals neergezet in de Bossenstrategie Noord-Brabant de Uitwerking klimaatadaptatie Noord-Brabant.

Contact

Verdroging van natuur door klimaatverandering

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.