De schorsing, waar de gemeente Oss en twee inwoners van Oss om verzocht hadden, geldt tot de behandeling van de bodemprocedure over de reactieve aanwijzing. Voor de provincie is de bodemprocedure het primaire belang. Daarin oordeelt de Raad van State of de provincie op de juiste wijze gehandeld heeft met het geven van een reactieve aanwijzing.

Bodemprocedure

Volgens de voorzieningenrechter is er geen urgentie bij het beschikbaar houden van de in het plan opgenomen bedrijventerreinen voor mestbewerkingsbedrijven. De realisering van het provinciaal mestbeleid komt er niet door in gevaar en daarom kan de bodemprocedure afgewacht worden.

Mestbewerkingsinstallatie

Voor het provinciaal mestbeleid is er meer ruimte nodig voor mestbewerking op geschikte locaties. Geschikte locaties zijn - volgens de provincie - veehouderijbedrijven die hun eigen ter plaatse geproduceerde mest bewerken en bedrijventerreinen met de juiste milieucategorie voor grootschalige mestbewerking. Het bedrijventerrein Elzenburg-De Geer is een bestaand zwaar bedrijventerrein en daarom wat de milieucategorie en de ontsluiting voor weg- en watertransport betreft geschikt voor mestbewerking. De gemeente wilde de komst van een mestbewerkingsinstallatie verhinderen en paste daarom het bestemmingplan van het bedrijventerrein aan. De provincie wil beschikbare ruimte op geschikte bedrijventerreinen behouden en niet op voorhand uitsluiten en heeft daarom een reactieve aanwijzing gegeven op het bestemmingsplan. De voorzieningenrechter heeft nu geoordeeld dat de reactieve aanwijzing tijdelijk geschorst is tot de behandeling van de bodemprocedure.

Vergunningsaanvraag van OOC BV

De reactieve aanwijzing staat wat de provincie betreft los van de vergunningsaanvraag van OOC BV voor een mestverwerkingsinstallatie op het bedrijventerrein. Ook zonder die aanvraag zou het provinciebestuur de provinciale belangen van het mestbeleid geborgd hebben met een reactieve aanwijzing. De beoordeling van de vergunningsaanvraag van OOC BV start wanneer de initiatiefnemer een aanvraag heeft ingediend die aan alle vereisten voldoet. Dat is nog niet het geval.

Contact

Voorzieningenrechter schorst tijdelijk reactieve aanwijzing Elzenburg-De Geer

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.