Dit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten op grond van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Het initiatief betreft een biovergassingsinstallatie voor de vergassing van houtsnippers en een mestverwerkingsinstallatie op het terrein van OOC aan de Merwedestraat 5 te Oss. Hiervoor is een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd en hebben Gedeputeerde Staten een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd. Een mogelijk nadelig gevolg wordt, volgens deze commissie, gevormd door een hogere geluidsbelasting in de omgeving vanwege het totaal aan activiteiten van OOC Beheer. Bovendien kan een grotere uitstoot van stikstofverbindingen leiden tot nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Overigens concluderen Gedeputeerde Staten dat er voor de biovergassingsinstallatie zelf al een m.e.r-plicht geldt.

Gedeputeerde Staten hechten grote waarde aan een zorgvuldige voorbereiding van de voorliggende besluitvorming in samenspraak met omwonenden en de gemeente Oss. De provincie wil daarom een volledige milieueffectrapportage, waarin ook geur en gezondheid meegenomen worden, en een excellente vergunningaanvraag. Deze sluiten aan bij eerder geuite wensen van de omwonenden en de gemeente.

Contact

Milieueffectrapportage noodzakelijk voor vergunningsaanvraag OOC in Oss

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.