Meer informatie over duurzame stalsystemen vindt u op: brabant.nl/stallen2024
Daar vindt u ook de ondersteuningsmogelijkheden die de provincie biedt, voor eventuele vragen die u naar aanleiding van deze informatie nog heeft.

Terugblik

Lees ook: Terugblik informatiebijeenkomsten Route naar duurzamestalsystemen in 2024

Contact

Routekaart duurzame stalsystemen 2024 gepresenteerd

Zie ook