Wijzigingen in nieuwe versie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 19 juli 2022 de Wijziging Nadere regels zorgvuldige veehouderij (versie 2.2) vastgesteld. In de BZV 2.2 zijn de certificaten opnieuw beoordeeld en gewaardeerd. Daarnaast zijn er een aantal certificaten toegevoegd en zijn er een aantal scores van certificaten gewijzigd. De diercategorie nertsen is komen te vervallen conform het landelijk verbod sinds 8 januari 2021. Er zijn geen aanpassingen geweest binnen de pijler Inrichting & Omgeving.
De Wijziging Nadere Regels BZV (versie 2.2) kunt u raadplegen op via brabant.nl/bzv22.

Ontwikkelruimte verdienen 

Onder zorgvuldig wordt verstaan dat veehouderijen hun bedrijfsvoering zo inrichten dat zij daarmee goed passen in hun omgeving. De BZV gaat uit van de gedachte dat ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet onbegrensd is. Deze denklijn is vastgesteld in de Interim Omgevingsverordening. Veehouders kunnen pas een vergunning aanvragen voor een uitbreiding na overleg met hun omgeving en nadat uit een objectieve toetsing (BZV) de score ‘zorgvuldig’ is gekomen. BZV toetst op de thema's: (dier)gezondheid, dierenwelzijn, brandpreventie, energie, fosfaatefficiëntie, geur, fijn stof, mineralenkringlopen en verbinding met de omgeving.
Ga direct naar de BZV webapplicatie of raadpleeg de pagina Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

Ambitie provincie

Brabant streeft naar een veerkrachtige Brabantse landbouw- en voedselsysteem: een systeem dat toekomstbestendig is en aansluit bij de lange termijn-ontwikkelingen en (inter)nationaal beleid. Er wordt koers gezet naar een landbouw- en voedselsysteem 3.0, dat slim, circulair, waardevol en verbonden is. Met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier. De Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) speelt in op deze thema’s en helpt veehouders om zorgvuldig te zijn.

Contact

Nieuwe versie Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.