Op het bedrijf van jonge veehouders Stijn van Rooij en Rowena de Weert overhandigde gedeputeerde Elies Lemkes-Straver het eerste exemplaar van het actieplan aan 4 jonge boeren. Gerben Boom, voorzitter van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK), nam een van de exemplaren in ontvangst. Namens BAJK heeft hij input geleverd voor het actieplan. Hij is blij met de aandacht die de provincie heeft voor jonge boeren: “Ik stuurde het naar mijn collega-bestuurders in het land en zij gaven aan het een unieke zet van Brabant te vinden.”

Naar Den Haag

Elies Lemkes: “De gesprekken met jonge boeren getuigen van veel zorgen, maar ook van veel passie en kracht. Zij willen een rol spelen in de toekomst van de Brabantse land- en tuinbouw. En zij zijn ook de toekomst. Dat verdient bijzondere aandacht in ons beleid. Daarom hebben we gezocht naar manieren om de jonge boer te ondersteunen.” De gedeputeerde gaf aan met het plan ook naar Den Haag te gaan en het bij de minister onder de aandacht te brengen.

Actielijnen

In het actieplan zijn 4 actielijnen geformuleerd met bijbehorende acties:

  • Betere toegang tot kapitaal en middelen: bekendheid met de diversiteit aan voorzieningen bij EU en het Rijk en mogelijke alternatieve financiering.
  • Meer podium voor jonge landbouwers: bedoeld om de boer-burger relatie te versterken en meer maatwerk te verkrijgen in regelgeving.
  • Innovatie en toegang tot kennis: coaching op het vlak van innovatie, ondernemerschap en ketengerichtheid, proeftuinen en innovatiehubs.
  • Instroom agrarisch onderwijs: ondersteunen van de ontwikkeling van het agrarisch onderwijs op nieuwe thema’s en aandacht voor landbouw in niet agrarisch onderwijs.

Contact

Brabant steunt jonge boeren met actieplan

Zie ook