Via de eigen catering en van zoveel mogelijk andere Brabantse overheden.
Elies Lemkes-Straver: “Biologisch voedsel heeft tal van voordelen. Zo past het in een gezonde levensstijl, wordt het op een gezonde duurzame manier geproduceerd en draagt het bij aan een gezonde leefomgeving. Toch is het biologische aandeel in de huidige Brabantse landbouw nog geen 3%.
In het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 hebben we de ambitie uitgesproken om dit in Brabant te laten groeien naar 15%. Omdat de vraag naar biologische producten achterblijft, vinden we het belangrijk dit zelf een impuls te geven. En dat begint bij onszelf: door zelf de vraag naar biologische én naar lokale producten te stimuleren. Want onze Brabantse boeren maken prachtige producten, die ook nog eens minder voedselkilometers hebben. Stimuleren van de vraag hiernaar doen we via onze catering en we vragen zoveel mogelijk Brabantse overheden met ons mee te doen.”

Intentieverklaring Biologische & Lokale bedrijfscatering

Met de Intentieverklaring Biologische & Lokale bedrijfscatering daagt de provincie Brabantse overheden uit om zich te committeren aan de ambitie om minstens 50% van hun bedrijfscatering biologisch en/of lokaal in te kopen per 2026. Ook bedrijven zijn echter van harte welkom, want een grotere vraag naar biologische producten is van belang om het aandeel biologische landbouw te laten groeien. Dat geven Brabantse boeren aan en blijkt eveneens uit successen elders. In Denemarken heeft Elies Lemkes gezien dat een belangrijke rol voor de overheid niet alleen ligt bij het faciliteren van biologische landbouw, maar ook bij het stimuleren van de vraag naar biologische producten. “Daarvoor moeten we zelf het goede voorbeeld geven. En samenwerken: tussen overheid en producenten, onderwijs en retail, maar vooral ook tussen de gangbare en de biologische sector. Deel de geleerde lessen met elkaar, zodat iedereen ervan kan profiteren.”

Minister opent symposium Biologisch in Brabant

Het tekenen van de intentieovereenkomst en het delen van belangrijke lessen zal plaatsvinden tijdens een symposium, op 18 januari 2023 tijdens de Biobeurs in ’s-Hertogenbosch. Tijdens dit symposium zal minister Adema van LNV het Nationaal Strategisch actieplan biologische productie en consumptie toelichten. Daarna zal het provinciale programma zich toespitsen op de rol die catering daarin speelt. Er worden concrete handvatten gegeven voor de overstap naar een meer biologische en lokale catering. Met best practices, informatie over inkoop en aanbestedingen, hobbels en de manier om deze te nemen, bewezen voordelen. Vervolgens zal Brabant met de intentieverklaring Biologische en lokale bedrijfscatering meteen de daad bij het woord voegen.

Kijk voor meer informatie over het symposium zoals programma en aanmelden op landbouwenvoedselbrabant.nl.

Contact

Brabant wil vraag naar biologisch en lokaal geproduceerd voedsel stimuleren