Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport:

 • De projectpartners verschillen van mening ten aanzien van de bijdrage van de BZV aan de doelen zoals deze gesteld waren in de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood. Zo zijn er partners die willen graag dat de BZV voortgezet wordt, anderen stellen dat de BZV geen toegevoegde waarde meer heeft omdat wet- en regelgeving is aangescherpt de afgelopen jaren.
 • Tot op heden heeft minder dan 20% van de bedrijven een BZV-aanvraag ingediend. Het betreft wel een groter aandeel van de Brabantse veestapel, omdat de bedrijfsomvang van de BZV-aanvragen duidelijk groter is dan gemiddeld in Noord-Brabant. Ook de meningen over de gewenste opzet van de BZV lopen uiteen bij de partners.
 • De webapplicatie wordt positief gewaardeerd door gemeenten en adviseurs. De applicatie heeft ook als doel om transparant te zijn naar de omgeving. De applicatie wordt door burgers echter weinig gebruikt.
 • Het is op dit moment niet objectief te beoordelen welke toegevoegde waarde de BZV in de toekomst kan hebben. Hiervoor is onder andere meer inzicht nodig in de positie die de BZV kan innemen binnen de wetgeving als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Daarnaast is de vraag hoe de verschillende certificaten zich hebben ontwikkeld en of dit de gewenste thema’s voldoende dekt.
 • De BZV biedt voldoende mogelijkheden voor systeeminnovaties. Hier wordt echter weinig tot geen gebruik van gemaakt. Het lijkt dat partijen onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de BZV hierin biedt.

Aanvullend onderzoek

De komende tijd zal in overleg met de partners van de BZV (ZLTO, BMF, dierenbescherming, GGD, omgevingsdiensten en gemeenten) nader onderzoek worden gedaan om tot een zorgvuldige afweging te komen over de toekomst van de BZV. Er wordt een integraal onderzoek gestart waarbij onder andere wet- en regelgeving worden geïnventariseerd. Gekeken wordt naar het bereik van de BZV en hoe de transparantie vergroot kan worden. Ook wordt er aparte aandacht voor handhaving van de BZV gevraagd bij gemeenten en omgevingsdiensten.

Contact

Evaluatie Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.