Rijk helpt Kredietunie Brabant bij financiering

In de begrotingscirculaire 2023, gericht aan alle raden van de gemeenten in Noord-Brabant met een kopie aan de colleges van burgemeester en wethouders, staat actuele informatie die van belang is voor het op- en vaststellen van de begroting 2024.

Zie ook