Subsidieregeling nieuwe Kunstenplanperiode

Nieuw is dat de gemeenten Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg en de provincie hun regelingen op elkaar afgestemd hebben. Dit om de administratieve rompslomp voor aanvragers te beperken. Die hoeven hierdoor niet 5 compleet verschillende processen te doorlopen, maar kunnen bij Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg op dezelfde manier aanvragen. Eindhoven heeft een eigen regeling, maar hanteert wel dezelfde criteria en termijnen. Ook deze gemeenten geven allemaal subsidie voor 4 jaar, en ook de inschrijvingstermijn voor de regeling is hetzelfde.

Sturend

De Brabantse regeling is sturend in plaats van volgend aan het Rijk. In de aflopende regeling was geregeld dat Brabant bijdragen van het rijk of de fondsen zou matchen. Die bepaling is vervallen.  
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings, die tijdelijk Cultuur in portefeuille heeft: “Onze gezamenlijke adviescommissie bepaalt welke culturele instellingen kwalitatief en zakelijk hoogwaardig zijn en behoren tot de Brabantse basisinfrastructuur. Daarmee is ook duidelijk welke instellingen volgens de provincie en de steden van nationaal belang zijn. Daarmee geven wij richting aan de besluitvorming van het Rijk. Vanuit BrabantStad komt hierover een gedegen onderbouwd en integraal advies aan het ministerie van OCW.” 

Keuzes

De ervaring leert dat de vraag om subsidie elke periode fors hoger is dan het beschikbare budget. Spierings: “Keuzes vallen soms zwaar, maar er is oog voor zowel gevestigde gezelschappen of organisaties als nieuwe initiatieven. Dat past in het creatieve klimaat van Brabant. Hier dragen kunst en cultuur bij aan onze ontplooiing en identiteit, ze verrijken onze levens en verbinden mensen. Daarom investeren wij fors in cultuur.” 

Contact

Subsidieregeling nieuwe Kunstenplanperiode

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.