Bij gebouwen zoals de Grote Kerk is restauratie eigenlijk nooit klaar. Daarom is er voor deze grote monumenten behoefte aan een doorlopende financieringsstroom om zo continuïteit en efficiëntie te kunnen organiseren. Gedeputeerde Henri Swinkels overhandigde de beschikking vanmiddag persoonlijk aan Willem van der Vis, directeur van de Stichting Grote Kerk Breda.

Kostenbesparing

In het regeerakkoord is voor de restauratie, herbestemming en verduurzaming van erfgoed extra geld beschikbaar gesteld. Daarvan is door de minister in 2018 ruim € 30 miljoen ingezet voor restauraties van rijksmonumenten. Deze middelen zijn ingezet door heel Nederland en in de provincie Noord-Brabant heeft onder meer de Grote Kerk in Breda een subsidie ontvangen (€ 4,9 miljoen).
De beschikkingen van het rijk en de provincie helpen de Stichting Grote Kerk om plannen uit te voeren verspreid over 10 jaar. Omdat hierdoor veel efficiënter kan worden gewerkt, levert dit een kostenbesparing op.

Topmonument

Gedeputeerde Henri Swinkels: “De Grote kerk in Breda is een van de Topmonumenten in Brabant, samen met het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Kasteel Heeswijk en de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. Voor al deze monumenten zijn wij als provincie bereid om langdurige restauratieafspraken te maken. We moeten daarvoor ook de medewerking krijgen van de rijksoverheid. Maar als het in Breda kan, zou ook moeten kunnen bij bijvoorbeeld de Sint Jan. Wij doen er in ieder geval alles aan.
Extra mooi is dat hier bij de restauratiewerkzaamheden ook jongeren betrokken worden. Zo bieden we jongeren de gelegenheid zich te bekwamen in restauratieambachten, maar ook in de organisatie van en de communicatie over de restauratie. Als we ons erfgoed willen bewaren voor de generaties na ons, en dat is onze ambitie, is dat erg belangrijk.”

Veel werk

Van der Vis is verheugd over de subsidie van de provincie: “Er is zo veel werk te doen, en het onderhoud aan een zo grote bijzondere kerk als de onze, kost ontzettend veel geld. En niet eenmalig, maar structureel. Daarom zijn we enorm blij met deze forse subsidie. Dat neemt niet weg dat we onverminderd door moeten gaan met fondsenwerving, want er is nog veel meer geld nodig om de kerk in stand te houden voor de volgende generaties.”

Contact

€ 500.000 voor Grote Kerk Breda

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.