Vanwege de bijzondere aard van de aanval, gaf de provincie Noord-Brabant opdracht voor een spoedanalyse van het DNA. De uitkomst van het DNA-onderzoek dat Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoerde, geeft geen eenduidig resultaat. Het is nog onduidelijk welk dier verantwoordelijk is voor de aanval. Het DNA-onderzoek heeft wel aangetoond er een hond in de buurt van de koe is geweest, maar dit hoeft niet de dader geweest te zijn. De provincie Noord-Brabant betreurt dat de DNA-analyse geen eenduidig uitsluitsel geeft.
Als de uitslag van de DNA-analyse geen informatie geeft over de diersoort die de aanval heeft gepleegd, is de kwaliteit van het afgenomen DNA veelal onvoldoende. De kwaliteit van het DNA is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden en de tijd dat het kadaver (onafgedekt) buiten heeft gelegen. Het kadaver van de koe heeft enige tijd onafgedekt buiten gelegen bij droge weersomstandigheden.

Extra beoordeling

Bij meldingen waarbij de DNA-uitslag geen uitsluitsel geeft voert een BIJ12 een extra beoordeling uit met andere informatie die is verkregen, zoals het complete taxatierapport, foto’s en informatie van de betrokken dierenarts. Op basis daarvan kan alsnog geconcludeerd worden welk dier de aanval (zeer) waarschijnlijk heeft uitgevoerd. Dit kan enkele weken duren.

Maatregelen

Wolven eten vooral grote, wilde hoefdieren zoals edelherten, wilde zwijnen en reeën. In leefgebieden gaan zij bij voorkeur op zoek naar makkelijke, ongevaarlijke prooien. Oude, zieke, zwakke en/of jonge onervaren dieren zijn daarom eerder een prooi voor wolven dan gezonde, volwassen dieren. Zwervende wolven die op zoek zijn naar een eigen territorium duiken op verschillende plekken op. Door trefkans en gemak (wolven zijn risicomijdend) kunnen ook landbouwhuisdieren ten prooi vallen. Het is uitzonderlijk dat een koe wordt aangevallen. Het is daarom belangrijk om de beoordeling van BIJ12 af te wachten en gehouden dieren zo goed mogelijk te beschermen. Hoe dit kan leest u in de: faunaschade preventie kit.

Melden

Meld (vermoedelijke) wolvenschade aan landbouwhuisdieren altijd zo spoedig mogelijk bij BIJ12 Waarnemingen kunt u melden bij het Wolvenmeldpunt. Zie ook: Wolf in Brabant

Contact

Nog geen duidelijkheid over aanval drachtige koe in Heeze