Een kleine greep uit de activiteiten in 2022:

  • Er is volop ingezet op het uitbouwen van het Brabantse gezondheidsnetwerk, met als hoogtepunt de Dag van de Gezondheid 2022 met meer dan 200 aanwezigen.
  • Er is gestart met een interne ambassadeurswerking om zo ook binnen de provincie gezondheid in alle provinciale programma's te borgen.
  • De provincie ondersteunde en faciliteerde tal van onderzoeken, kennisontwikkelingstrajecten en innovatieve projecten. In een interview reflecteert professor Robbert Snep over het belang van samenwerking.

Meer informatie