Hier gaat de provincie samen met andere Brabantse partners aan werken. Deze waren op uitnodiging van de provincie en de Vereniging Brabantse Gemeenten bijeen tijdens een symposium over Brede Welvaart in het Werkwarenhuis in ’s-Hertogenbosch.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Brede Welvaart: “Van veel mensen is in relatief korte tijd de financiële situatie verslechterd, uit onderzoek blijkt dat de Brabander zich vooral zorgen maakt over polarisatie, klimaatverandering, zorg/gezondheid, veiligheid en de woningmarkt. Hier liggen geen pasklare oplossingen voor. Het is nodig dat verschillende overheidslagen en beleidsterreinen samenwerken. Daarom is het goed dat we bij het symposium allemaal bijeen waren om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten.”

Brede Welvaart voelbaar voor iedereen

Brede welvaart is een samenbindend thema dat door alle dossiers heen loopt en in alle provinciale programma’s terug moet komen. Van mobiliteit tot natuur, van economie tot cultuur. Elies Lemkes: “Het werken aan brede welvaart is voor ons echter niet nieuw, we beginnen gelukkig niet bij nul. In onze provinciale programma’s werken we al aan concrete acties. Dit zijn acties waarvan de Brabander nu al profiteert.”

  • Groene schoolpleinen: speelgroen of een moestuin i.p.v. tegels.
  • Mobiliteit voor iedereen: via experimenten zoals deelmobiliteit en vrijwilligersvervoer.
  • Energie voor iedereen: samen met gemeenten onderzochten samen met bewoners wat hen helpt in het verduurzamen van hun huis.
  • Brabant Leert: een scholingsplatform waar alle Brabanders een opleiding, cursus of loopbaanadvies kunnen krijgen.
  • Uniek sporten: gratis ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte bij het vinden van een passende sport
  • Weerbaarheid: kinderen laten zien en ervaren wat ondermijning is.

Aftrap landelijk netwerk Brede Welvaart

In de uitvoeringsagenda staat beschreven hoe de provincie over Brede Welvaart denkt. Tijdens het symposium werden meteen de eerste stappen gezet van Brede Welvaarts-denken naar Brede Welvaarts-doen. Een diversiteit aan vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en maatschappelijk middenveld waren aanwezig.

Shinta Oosterwaal hield een inspirerend betoog hoe te starten met een systeem waarin brede welvaart steviger verankerd is: “Het huidige systeem is gebaseerd op economische groei, maar dat is eindig. We moeten toe naar een nieuw systeem waarbij het niet meer alleen draait om groei van welvaart maar ook om de groei van welzijn. Een systeem met brede welvaart voor iedereen, door nieuwe inzichten te combineren met oude wijsheden en samenwerkingen te faciliteren tussen wetenschappers, sociaal ondernemers, jongeren en creatieve denkers.”

Een eerste stap in die richting werd meteen concreet gemaakt met het lanceren van het Landelijk Netwerk Brede Welvaart. Het uitgangspunt is om de aanpak zo regionaal mogelijk te laten uitwerken. Dit werd ter plaatse digitaal gesteund door Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Het netwerk doet onderzoek en monitort wat iedereen doet. Deze data zijn belangrijk om daarmee te leren van elkaars ervaringen en te weten welke interventies echt werken. Voorzitter VNO-NCW Eric van Schagen stelde voor niet alleen naar de overheid te kijken, maar juist samen een A4 te maken met tien punten waar we meteen mee aan de slag kunnen.

Op de hoogte blijven van Brede Welvaart?

Meldt u dan aan voor de LinkedIn-groep ‘Brabants Netwerk Brede Welvaart’. Handig voor betrokkene die wel of niet op het symposium zijn geweest. Op het symposium is namelijk dit netwerk gestart om inspiratie, tips, onderzoeken en praktijkvoorbeeld met elkaar te delen.

Contact

Brabant zet vol in op Brede Welvaart voor alle Brabanders

Zie ook