“De provincie zet zich in heel Brabant in om de energietransitie te versnellen. Daarom is het logisch dat we ook ons eigen huis onder handen nemen,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings. “Zo verlagen we samen de klimaat-voetafdruk van heel Brabant. Het hoofdgebouw vergt vanwege zijn monumentale status gedegen onderzoek, dus dat kost iets meer tijd. Met de nieuwbouw gaan we volgend jaar al energielabel A++ bereiken.”

De nieuwbouw is 25 jaar oud en toe aan groot onderhoud. Daarbij is onderzocht wat de meerkosten zouden zijn om de nieuwbouw naar label A++ te brengen. Dat bleek 700.000,— te zijn, wat bij de oude gasprijzen binnen 20 jaar terugverdiend is. Als de energieprijzen zo hoog blijven als nu het geval is, is die termijn veel korter. Bovendien neemt de waarde van de nieuwbouw meer toe dan de extra kosten van label A++. Spierings: “Het loont om te onderzoeken of er extra stappen gezet kunnen worden voor de verduurzaming van een gebouw. Dan blijkt het soms haalbaarder dan vooraf gedacht. En dan heb ik het nog niet over de toegenomen urgentie om energie te besparen en zo bij te dragen aan onafhankelijkheid van Russisch gas.” In de nieuwbouw (6000 m2) komt een combinatie van warmte-/ koudeopslag, warmteterugwinning van de ventilatie en lage temperatuur-convectoren.

Monumentaal hoofdgebouw

Het verduurzamen van het monumentale hoofdgebouw (37.500 m2) vergt onderzoek. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden van aquathermie van de naastgelegen vijver, het verbeteren van de energie-efficiënte van de huidige installaties, warmteterugwinning in het ventilatiesysteem, het optimaliseren van de bestaande warme-koude-opslag en aanvullende duurzame energieopwekking rond provinciehuis (zoals solar-carports en wind-wokkels). Voor de wat verdere toekomst zal ook de isolatie van de buitengevel van het monumentale provinciehuis onderzocht worden, evenals andere innovaties die nu nog niet in beeld zijn. Anne-Marie Spierings: “Ik vind het van groot belang om te laten zien dat vergaande energiebesparing gewoon mogelijk is, ook in een monumentaal pand als het provinciehuis. Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen.”

Op basis van het onderzoek kiezen Gedeputeerde Staten de beste aanpak voor het hoofdgebouw. De hoogste prioriteit daarbij is om zoveel mogelijk CO2- uitstoot per euro te gaan besparen. Verder vinden GS het belangrijk om CO2-arme en circulaire materialen te gebruiken. Natuurlijk streven GS ook naar een aangenamer binnenklimaat, financiële besparingen en/of waardevermeerdering. Het onderzoek en de daaruit volgende maatregelen voor het hoofdgebouw worden bekostigd vanuit de middelen (€ 2 miljoen) die de coalitie heeft afgesproken in het zogenaamde addendum op het bestuursakkoord. Provinciale Staten zullen gevraagd worden een begrotingswijziging hiervoor goed te keuren. De investering in de nieuwbouw wordt bekostigd uit reguliere middelen voor onderhoud waarvoor Provinciale Staten al eerder de randvoorwaarden hebben vastgesteld.

Contact

Nieuwbouw provinciehuis in 2023 naar A++