Regionale energiestrategie Metropoolregio Eindhoven vastgesteld

Als enige van de 4 Brabantse RES-regio’s heeft Metropoolregio Eindhoven meegedaan aan een pilot om in deze fase een milieueffectrapport (planMER) uit te voeren. Met het planMER heeft de regio een eerste milieutoets op de zoekgebieden uitgevoerd. Hierdoor was de regio afgelopen juni niet in staat om de RES 1.0 voor besluitvorming vrij te geven. Inmiddels is het planMER afgerond en heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage de uitvoering positief beoordeeld. Hierdoor kon de definitieve RES 1.0 worden vrijgegeven, waarin een aantal zoekgebieden zijn afgevallen, en worden vastgesteld.

Vervolg

Net als in de andere regio’s gaan gemeenten in Metropoolregio Eindhoven nu aan de slag om zoekgebieden om te zetten in zoeklocaties. Deze zoeklocaties worden opgenomen in het omgevingsbeleid. Daarna wordt opnieuw gekeken naar de milieueffecten en de ruimtelijke inpassing van de locaties. Zodra dat is vastgesteld, volgt er een traject waarin concrete projecten worden ontwikkeld en waar de benodigde vergunningen worden aangevraagd.

Contact

Regionale energiestrategie Metropoolregio Eindhoven vastgesteld

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.