Net als de bestuurlijke opvatting over de concept RES 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven en een brief aan het Nationaal Programma RES (NPRES) met randvoorwaarden die voor de decentrale overheden noodzakelijk zijn om de gestelde ambities te kunnen realiseren. Met het vaststellen van de RES’en 1.0 committeert de provincie zich aan de in de regio’s geformuleerde strategieën en ambities om invulling te geven aan de opgave uit het Klimaatakkoord:

  • decentrale duurzame elektriciteitsopwekking door zon en wind (inclusief infrastructuur en schakelstations)
  • de opgave om te komen tot een Regionale Structuur Warmte (afstemming van warmtevraag en –aanbod in een regio).

In de RES’en 1.0 gaat het met name om de regionale bijdrage aan de opgave voor decentrale elektriciteitsopwekking door ‘grootschalig zon en wind op land’.

Aandachtspunten

Bij de vaststelling van de RES’en 1.0 hebben GS, mede op basis van input vanuit Provinciale Staten, een aantal aandachtspunten geformuleerd. GS vragen de regio’s hiermee rekening te houden bij de verdere uitwerking naar concrete locaties voor grootschalige opwek van hernieuwbare energie.

Dit zijn aandachtspunten met betrekking tot onder andere energiebesparingsambities, aandacht voor energierechtvaardigheid en draagvlak en zaken als de inpassing van windturbines op een zodanige wijze dat nadelige effecten zoveel als mogelijk worden gemitigeerd. Daarnaast vragen GS aandacht voor kansen en mogelijkheden met betrekking tot innovatie en de arbeidsmarkt.

Metropoolregio Eindhoven

Als enige van de 4 Brabantse RES-regio’s heeft Metropoolregio Eindhoven besloten deel te nemen aan een pilot om in deze fase van het proces een plan m.e.r. te laten uitvoeren. Hierdoor is deze RES-regio niet in staat om nu al de RES 1.0 voor besluitvorming vrij te geven, maar wordt een concept RES 1.0 ingediend. Vervolgens wordt in november de RES 1.0 vrijgegeven voor besluitvorming. Lees meer over de unieke aanpak van Metropoolregio Eindhoven op de Energiewerkplaats Brabant.

Vervolg

Voor 1 juli leveren de 4 regio’s de aan hen gerichte brieven met de RES’en aan bij het NPRES. Deze worden geanalyseerd en beoordeeld door het Planbureau voor de Leefomgeving. De RES-regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en Noordoost-Brabant gaan aan de slag met de uitvoering van de RES 1.0 en de verdere uitwerking richting de RES 2.0. De Metropoolregio werkt de concept RES 1.0 verder uit naar een RES 1.0 en legt deze naar verwachting in november ter besluitvorming voor. Omdat bij de uitvoering van de RES’en meerdere partijen betrokken zijn, willen provincie en de RES-regio’s duidelijke afspraken maken om de realisatie van de RES 1.0 te borgen. Op dit moment zijn de provincie en de RES-regio’s in gesprek om een dergelijke besluitvorming op te stellen.

Contact

Brabantse regionale energiestrategieën vastgesteld

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.