Samen met de gemeenten Bernheze, Breda, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg start de provincie Noord-Brabant de pilot Energie voor Iedereen. Hierin wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om huishoudens met geen of beperkte investeringsmogelijkheden bij de energietransitie te betrekken.

Juist mensen met minder inkomen hebben baat bij lagere energielasten, maar de investeringen die daarvoor nodig zijn kunnen zij niet opbrengen. Hoge energiekosten kunnen leiden tot financiële problemen en afsluiting van voorzieningen. En daarmee tot het wegvallen van basisvoorzieningen als bijvoorbeeld een verwarmde woning en de mogelijkheid om eten bereiden en bewaren, te zorgen en wassen, etcetera. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid en een Brabant waarin iedereen mee kan doen, is het dus nodig om hier nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Bovendien zijn ook de woningen van huishoudens met lagere inkomens nodig om de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving te kunnen halen.

Ondernemers en instellingen elektrificeren 350 bedrijfsauto’s

Dertien bedrijven en instellingen hebben het convenant ‘Brabant Rijdt Elektrisch’ ondertekend waarmee ze beloven hun wagenparken te verduurzamen. Ze gaan over op elektrische voertuigen en er wordt ook naar andere zaken gekeken zoals bijvoorbeeld Slim Laden: het direct opladen van auto’s met zon- of windenergie. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Op deze manier verduurzaamt Brabant niet alleen wagenparken en verminderen we CO2--uitstoot, we versnellen ook de lokale energietransitie.”
Bij het project zijn Enexis Groep en stichting E-PACT betrokken. Die laatste zet twee hulpmiddelen in, de EV Scan® en de e-AutoKeuzeHulp, waarmee inzicht kan worden verkregen in de euro’s en CO2-uitstoot die worden bespaard. “Deze tools halen de drempelvrees om auto’s te elektrificeren weg, bij bedrijven en medewerkers”, zegt E-PACT-bestuurder Onoph Caron. Het convenant is onderdeel van de ambitie van de provincie en Enexis Groep dat in Brabant in 2020 tienduizenden elektrische voertuigen rondrijden.

Bedrijventerreinen bron van duurzame energie

De opgave van de transitie voor elektriciteit op bedrijventerreinen bedraagt 7,6 miljard kWh. Bij het benutten van alle bedrijfsdaken voor zonne-energie zou in bijna 30% van deze energievraag voorzien kunnen worden. Op dit moment komt 3% van de totale energievraag van eigen zonnestroom op daken. De zogenaamde dakpotentie is daarmee nog groot.

Paul Bleumink van Buck Consultants en Erik van Merrienboer benadrukten in de workshop ‘Grote oogst op bedrijventerreinen’ de grote rol van bedrijventerreinen in de energietransitie. Volgens Bleumink zijn bedrijventerreinen dé arena voor de energietransitie en is de tijd van vrijblijvendheid voorbij. “De slag die de komende jaren gemaakt moet worden, is samenwerking: collectieve oplossingen bedenken voor een duurzame (her)inrichting van het bedrijventerrein met een grootschalige opwekking en opslag van energie, plus een goede en slimme distributie daarvan.”

Contact

Energiefestival Brabant druk bezocht

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.