Door de beoogde herontwikkeling van deze locatie tot grootschalige woningbouwlocatie, wordt een kwaliteitsslag gemaakt; de leefomgeving in het gebied krijgt een impuls en het toevoegen van woningen draagt bij aan de woningbouwopgave in de provincie en de gemeente Meierijstad.

Haalbaarheid

Voordat tot een herontwikkeling van de locatie over kan worden gegaan, moet de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid ervan worden aangetoond. In 2023 wordt daarvoor onderzocht of woningbouw op die plek haalbaar is, welk stedenbouwkundig plan gewenst is en of dat gewenste woningbouwprogramma past binnen het gemeentelijke woningbouwprogramma. Andere belangrijke aandachtspunten, bij het onderzoek naar de haalbaarheid, zijn groen, verkeer en parkeren. De verwachting is dat eind van dit jaar duidelijk is of de herontwikkeling doorgaat. 

Samenwerkingsovereenkomst

Noordkade Ontwikkeling, de provincie en de gemeente hebben afgelopen oktober ook al een samenwerkingsovereenkomst gesloten, gericht op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de leer-en werkfabriek The Chocolate Factory. Samen met de Stichting Werk en Leren en een aantal ondernemers in Meierijstad wordt, in de NPF-toren op de Noordkade in Veghel, deze alternatieve onderwijsomgeving gerealiseerd.

Contact

Onderzoek naar haalbaarheid herontwikkeling Zuidkade Veghel van start