Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3-prioriteiten En hiermee de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken. Dit met maatschappelijke én economische impact als doel.

Dit houdt in, bijdragen aan innovatieve oplossingen op 5 grote maatschappelijke vraagstukken:

  • energie
  • klimaat
  • grondstoffen
  • landbouw & voeding
  • gezondheid

Dit zijn 5 thema’s die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. Deze sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen. In het EFRO-programma geeft Zuid-Nederland deze inzet vorm via de beleidsdoelstelling ‘Een slimmer Europa’ en ‘Een groener Europa’.

Subsidie aanvragen

Wilt u meer weten over het OPZuid-programma, de subsidiemogelijkheden of het indienen van een projectaanvraag binnen de eerste openstelling? Kijk dan op de programmawebsite. U vindt daar tevens contactgegevens van adviseurs bij Stimulus Programmamanagement en de provincies die u verder kunnen helpen.


Contact

Subsidieregeling OPZuid EFRO 2021-2027