Deze video gaat over Gouden cirkel voor SNEW

SNEW is gespecialiseerd in hergebruik van elektronica, namelijk afgedankte apparatuur waar mogelijk een nieuw en tweede leven geven. Volgens Van Engelen is afgedankte ICT- en telecomapparatuur allesbehalve afval. Na een opknapbeurt is het weer bruikbaar en zo niet, dan is het altijd nog een bron van waardevolle onderdelen en grondstoffen om andere apparaten nieuw leven te geven. Naast hergebruik hebben we ook veel ontzorgende diensten om apparatuur zo lang mogelijk in gebruik te houden. Zo gaan we van vervangen naar verlengen. Alleen wat echt niet meer bruikbaar is, gaat naar de recycling.

De Global E-waste Monitor becijfert dat in de afgelopen 5 jaar wereldwijd het elektronisch afval toegenomen is met 21% tot maar liefst 53,6 miljoen ton. Verder voorspelt de monitor dat het in 2030 zal toenemen tot 74 miljoen ton, een verdubbeling in 16 jaar. Van al het e-waste is in 2019 slechts 17,4 % ingezameld en gerecycled. In 2021 heeft SNEW bijna 55.000 ict-producten ingezameld, waarvan bijna 28.000 voor hergebruik verkocht zijn. Daarnaast heeft SNEW ruim 30 ton materiaal gerecycled.

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde provincie Noord-Brabant, is ook meer dan vereerd om de Gouden Cirkel Award aan SNEW uit te reiken. “Met hun grenzeloze inzet om afgeschreven apparatuur en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, laten zij zien geen uitdaging uit de weg te gaan op het gebied van circulaire economie.”

Hergebruik eerst, recycle later

Volgens Van Engelen gaat bij recyclen altijd grondstoffen verloren. “En dat zijn juist vaak grondstoffen waar we nu al een tekort aan hebben, zoals zeldzame aardmetalen welke bij de productie van mobiele telefoons en computers worden gebruikt”. Dankzij een magazijn vol verzamelde onderdelen is SNEW in staat oude apparaten te onderhouden. Denk daarbij aan oude telefooncentrales die in het gevangeniswezen om veiligheidsredenen nog steeds worden gebruikt.

Van de pakweg 50 werknemers van het Boxtelse bedrijf stond oorspronkelijk de helft te boek als mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. “Net als de apparatuur geven wij hen een tweede kans, omdat hun waarde ook niet verloren mag gaan en zij een eerlijke kans op de arbeidsmarkt verdienen”, aldus Van Engelen. Maar dit gaat niet altijd zonder problemen. Van Engelen: “Onze medewerkers krijgen een proeftijd van twee maanden. Dit verloopt meestal goed. Maar zodra ze een vast contract kregen, ging het ziekteverzuim omhoog. Het bleek dat het vaste contract en de erkenning van hun kunnen vaak veel gevoelens en trauma’s losmaakten. Hiervoor hebben we inmiddels een vijftal jobcoaches die onze medewerkers helpen waar nodig.”

Grensverleggend: SNEW Ghana

Sinds 2018 is SNEW ook actief in Ghana om de lokale bevolking op een laagdrempelige manier toegang te geven tot ICT- en telecomapparatuur. Er worden volledig uitgeruste ‘ICT labs’ aan scholen in achtergestelde gemeenschappen gedoneerd en IT-trainingen aangeboden. Zo maken inwoners voor het eerst kennis met internet en leert de jeugd al op jonge leeftijd hoe zij met computers moeten omgaan.

En als kers op de taart heeft dit alles ertoe geleid dat SNEW een certificering van ‘Economy for The Common Good’ (ECG) heeft behaald. ‘The Economy for The Common Good’ pleit voor een ethischer economisch model, waarbij het welzijn van mens en milieu het uiteindelijke doel van het bedrijfsleven wordt. Van Engelen: “We zijn ontzettend trots dat wij dit certificaat hebben behaald. Vooral voor onze partners betekent dit dat zij de zekerheid hebben dat ze zaken doen met een ethische en duurzame onderneming.”

Gouden Cirkel Award

De winnaar van de Gouden Cirkel wordt automatisch voorgedragen voor de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20. Zo bouwen we aan een netwerk dat een circulaire economie in Brabant gewoon maakt.