“Dit bevestigt wat wij natuurlijk al wisten: Brabant is koploper als het gaat om innovatieve oplossingen voor de economie van morgen en overmorgen”, aldus gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling). “Brabant is de groeimotor van de Nederlandse economie en dat willen we ook in de toekomst blijven. We zijn dan ook verheugd dat meerdere initiatieven die in Brabant landen op goedkeuring van de commissie konden rekenen. Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen, maar de Brabantse innovatie- en samenwerkingskracht staat klaar met oplossingen.”

AI, waterstof en Regeneratieve geneeskunde

De Commissie Nationaal Groeifonds heeft 10 projecten goedgekeurd, de provincie Noord-Brabant is bij vier van deze projecten betrokken. Het voorstel RegMed XB ontvangt maximaal  € 56 miljoen om een pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde te bouwen. Een deel van deze fabriek komt in Eindhoven te staan, waar getracht wordt om op grotere schaal bio-materialen te produceren. Met industriële partners wordt samen opgetrokken om de Brabantse invulling van de pilotfabriek verder te concretiseren. Het voorstel Groenvermogen van de Nederlandse economie investeert in innovatie in groene waterstof en ontvangt maximaal  € 338 miljoen. Brabant heeft reeds geïnvesteerd in deze ontwikkelingen. Het voorstel AiNed ontvangt maximaal 276 miljoen en is een breed investeringsprogramma voor kunstmatige intelligentie (AI). Binnen dit plan is Brainport een zogeheten AI-Hub voor partners binnen de provincie en Nederland, waarbinnen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en publieke organisaties samenwerken op het gebied van AI en industrie, mobiliteit en gezondheid. De Jheronimus Academy of Data Science en Mindlabs zijn hier ook bij betrokken. Het voorstel QuantumDelta ontvangt maximaal € 615 miljoen en zal een Europees kenniscluster ontwikkelen op het gebied van quantumtechnologie. De TU/e en Braventure zijn nauw betrokken bij dit project.

Brainportlijn

Voor het voorstel Brainportlijn is  €30 miljoen gereserveerd om een innovatieprogramma voor green en smart mobility te ontwikkelen. Dat is een positief signaal en een eerste stap. De initiatiefnemers (provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Brainport Development) hadden op meer gehoopt. Gedeputeerde Christophe van der Maat (Mobiliteit): “De Brainportlijn sluit naadloos aan bij de doelen van het Groeifonds, namelijk het duurzame verdienvermogen van Nederland en innovatie. Het is de mobiliteitsvernieuwing die eenieder voor ogen heeft, ook het Rijk en verschillende adviesorganen.“ De Brainportlijn moet een nieuw, slim en emissieloos ov-systeem worden voor de campussen rondom Eindhoven.

Kansen voor de toekomst

2 andere voorstellen waar de provincie bij betrokken is, Buisleidingenbundel haven Rotterdam-chemiecomplex Chemelot en FoodSwitch, zijn niet gehonoreerd. In de eerste tranche van het programma is een vijfde van het totale fonds van 20 miljard gereserveerd. De komende vijf jaar wordt nog  €16 miljard beschikbaar gesteld. Van Gruijthuijsen: “In de adviezen van de commissie zien we duidelijke kansen om onze innovatiekracht in te zetten voor Nederland. De commissie vraagt onder andere om nieuwe voorstellen op het gebied van sleuteltechnologieën, innovatieve oplossingen in de voedselsector, slimme mobiliteit en kennisontwikkeling. In Brabant zijn we al volop bezig met deze economie van de toekomst. We zullen ons dus voorbereiden op de volgende rondes om zo het verdienvermogen van morgen en overmorgen te versterken, in Brabant en Nederland.”

Contact

Nationaal Groeifonds beloont innovatief Brabant

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.