Deze video gaat over Adviezen denktank coronaherstel

In het advies doet de denktank de oproep om een krachtig herstelbeleid in te zetten, waarbij zij vooral een aanvullende rol op het Rijk en gemeenten moet aannemen. Zo moet de provincie een voortrekkersrol nemen als het gaat om het aanpakken van het stagetekort of het komen tot goede woningbouwlocaties. De denktank vindt deze periode ook perfect voor een nieuwe vorm van groen herstelbeleid, waarbij de provincie niet meer zou moeten investeren in de oude economie. Wat wel meer investeringen verdient: Natuur binnen en buiten steden, de Brabantse innovatiekracht en duurzame mobiliteit, en de life sciences en farmaceutische sector. De denktank ziet de kracht van de Brabantse life sciences en pharma sector als een grote kans om ook een volgende pandemie tegen te gaan. Daarom moet er meer geïnvesteerd worden in preventie van zoönosen en voldoende equipment, kennis en technologie op dit gebied ontwikkeld worden. De denktank vindt het daarnaast essentieel dat er voldoende talent naar Brabant gehaald wordt en aan Brabant gebonden wordt. Daar moet ook voldoende huisvesting voor beschikbaar zijn.

Peter van Lieshout is hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit van Utrecht en lid van de denktank: “Corona heeft voor heel veel problemen gezorgd, maar het getuigt van grote veerkracht dat de provincie nu al bezig is de vraag te stellen hoe we niet alleen kunnen repareren wat fout ging, maar tegelijk betekenisvolle stappen vooruit kunnen zetten en te leren van wat we aan nieuwe inzichten hebben opgedaan”.

Gedeelde prioriteiten

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen, coördinerend portefeuillehouder coronacrisis, dankt de denktank voor haar adviezen: “Ik prijs me gelukkig dat we de afgelopen periode een groep betrokken experts hebben gehad die vanuit hun hart voor Brabant ons gevraagd en ongevraagd advies hebben gegeven. De coronacrisis bracht ons op onbekend terrein, maar gaf ook ongekende kansen. Ik ben blij om te zien dat de denktank de meeste prioriteiten met ons deelt. Met onze Agenda Brabant Coronaherstel hebben we al flinke stappen gezet op het gebied van digitalisering en groen herstel. We delen de visie om vanuit de Brabantse kracht nóg beter uit de crisis te komen en nemen het verslag mee in onze verdere herstelplannen.”

Gedeputeerde Staten zien het eindadvies als een steun in de rug voor de koers die zij varen. De komende periode zal het college het advies nader tegen het licht houden en waar nodig beleid hierop aanpassen.

Contact

Denktank Coronaherstel Brabant publiceert eindverslag

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.