Provincie investeert in herstel uit coronacrisis

“De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn inmiddels versoepeld, maar de crisis is nog steeds gaande. We moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen om Brabant klaar te stomen voor de maatschappij en economie van morgen“, aldus gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling). “Dat doen we door een stevige impuls te geven op een aantal maatschappelijke opgaven waarmee we Brabant een boost geven.”

In het begin van de coronacrisis nam de provincie Noord-Brabant reeds snel maatregelen. Zo stelde zij in maart direct € 5 miljoen beschikbaar om de impact van de coronacrisis op de Brabantse economie en werkgelegenheid te dempen. De arbeidsmarktregio’s kregen steun om de informatievoorziening voor ondernemers te verbeteren en Brabant lanceerde het online platform ‘Brabant Leert’. Daarnaast ontwikkelt de provincie samen met de 5 grote Brabantse steden (BrabantStad) een steunpakket voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. De maatregelen van de provincie zijn aanvullend op de regelingen van het Rijk, IPO, Brabantse gemeenten en de EU.

Maatschappelijke opgaven

De provincie neemt een proactieve rol om op 4 maatschappelijke opgaven een stevige impuls te geven. Het gaat om digitalisering, duurzaamheid en circulariteit, campussen en bedrijventerreinen, en verstedelijking. Dit zijn opgaven waar de provincie nu al actief mee bezig is. Door de uitvoering van deze opgaven te versnellen en investeringen naar voren te halen, wil de provincie het investeringsniveau in Brabant op peil houden en de economische en maatschappelijke impact van de coronacrisis dempen. Dit gebeurt samen met de 5 grote Brabantse steden, de BOM, Pact Brabant en de Regionale Ontwikkelmaatschappijen.

Daar waar de provincie zelf een taak heeft wordt deze rol ook benut om snel op te treden, zoals op het gebied van economie, cultuur, mobiliteit, agrofood en vrije tijd. Hierbij wordt er op alle beleidsterreinen naar maatwerkoplossingen gezocht. Zo wordt onderhoud aan provinciale wegen waar mogelijk versneld aanbesteed en uitgevoerd, en blijft de provincie monitoren of het woningbouwtempo op peil blijft. De Brabant Impact Monitor, waarmee het effect van de crisis op ondernemers wordt gemeten, wordt de komende 2 jaar voortgezet. De brede welvaart in Brabant is een belangrijk kompas voor dit beleid, zodat kwaliteit van wonen en bereikbaarheid niet uit het oog verloren worden.

Steunpakket Cultuur

Voor de Brabantse regionale culturele infrastructuur wordt door de provincie en de 5 grote steden een plan gemaakt van ongeveer € 8 miljoen. BrabantStad doet hiermee een beroep op de aanvullende rijksmaatregelen voor de cultuursector. De provincie draagt daar € 2,6 miljoen aan bij. De provincie en de steden willen met het steunpakket (pop)podia, filmhuizen en musea overeind houden en blijven investeren in de ontwikkeling van kunst, cultuur en creativiteit. Van de € 2,6 miljoen van de provincie wordt ongeveer de helft geïnvesteerd in de 5 grote steden, de andere helft in de rest van Brabant.

Denktank

Tenslotte wordt een denktank ingericht rondom Gedeputeerde Staten om ‘Brabant opnieuw uit te vinden’. Deze denktank moet meer inzicht geven in de impact van de coronacrisis, nieuwe initiatieven aanjagen, inspireren en toekomstscenario’s en perspectieven ontwikkelen. Daarnaast wil de provincie met een publiekscampagne de veerkracht van Brabant en de Brabanders benadrukken. Hiermee steunt zij ook de Brabantse mediasector, die tevens hard getroffen is door de coronacrisis.

Van Gruijthuijsen: “Er is veel gevraagd van de veerkracht van de Brabanders. Nu is de tijd aangebroken om samen voorwaarts te kijken en ‘Brabant opnieuw uit te vinden’. Waar ligt de toekomst voor onze provincie? Welke perspectieven kunnen we bieden? Daarnaast willen we met een publiekscampagne laten zien wat Brabant in huis heeft en hoe we deze crisis te lijf zijn gegaan en te boven zullen komen. Ik heb er namelijk alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. En dat is een verhaal dat het waard is om verteld te worden.“

Contact

Provincie investeert in herstel uit coronacrisis

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.