Nieuwe gegevens arbeidsmigratie in Brabant

Motie Mensenhandel

Provinciale Staten namen op 9 november 2018 de motie Mensenhandel in Brabant aan. Zij riepen hiermee Gedeputeerde Staten op aandacht te besteden aan mensenhandel in hun plan van aanpak arbeidsmigratie. De provincie gaf daarop opdracht aan het landelijk Coördinatiecentrum tegen mensenhandel (CoMensha) en Tilburg University om de woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten in Brabant in beeld te brengen. Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) ontwikkelt op basis van deze gegevens een plan om gemeenten te helpen risicovolle omstandigheden voor arbeidsuitbuiting te herkennen en te voorkomen. Gemeenten worden zo beter in staat mensenhandel in de vorm van arbeidsuitbuiting te voorkomen en tegen te gaan.

Arbeidsmigratie in cijfers

Brabantse gemeenten en regio’s hadden nog onvoldoende inzicht in de omvang van het aantal arbeidsmigranten in Brabant. De provincie heeft daarom het PON gevraagd hiernaar onderzoek te doen. Het rapport bevat het aantal werkende en verblijvende arbeidsmigranten in Brabant, op basis van registraties bij bedrijven en gemeenten. De cijfers zijn uitgesplitst per regio en per gemeente. Het geeft regio’s en gemeenten een beter beeld van de omvang van deze groep inwoners. Zij kunnen hierdoor beter inspelen op de sociale, economische en ruimtelijke, bijvoorbeeld als het gaat om het aanbod van woningen. Het beeld dat op basis van de cijfers ontstaat, is echter nog niet helemaal volledig en actueel; er is gebruikgemaakt van cijfers over 2018 en de registratie van arbeidsmigranten die kort blijven is beperkt. De werkelijke aantallen liggen daardoor vermoedelijk hoger.

 

 

Contact

Nieuwe gegevens arbeidsmigratie in Brabant

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.