Economische impact corona in Brabant groot

Brabant Business Panel

De provincie Noord-Brabant heeft, in samenspraak met de Brabantse Economic Boards, BOM, Brabant Advies en Tilburg University onderzoeksbureau Dimensus opdracht gegeven de enquête van het onlangs gestarte Brabant Business Panel uit te voeren. Het is de bedoeling dat deze enquête maandelijks herhaald wordt zodat voortschrijdend inzicht ontstaat in de stand van de Brabantse economie. Actueel sectoraal economisch inzicht in sectoren is op regionaal niveau via het Centraal Bureau voor de Statistiek niet voorhanden. Zeker in deze coronatijd is dat inzicht van groot belang voor het maken van adequaat regionaal economisch beleid.

Geselecteerde deelnemers worden gevraagd naar de sector waarin zij opereren. Cijfers zeggen daarom niets over individuele bedrijven. In elke ronde worden de vaste onderwerpen omzet, financiën, productie, orderportefeuille, personeelsbehoefte, investeringen en opleidingsmogelijkheden aan de orde gesteld. Ook wordt in elke ronde een specifieke actuele kwestie voorgelegd.

Eerste resultaten stemming in sectoren

Onderstaande grafiek is gemaakt op basis van een kwalitatieve enquête. Geënquêteerden konden voor verschillende onderwerpen aangeven of zij daar voor hun sector zeer negatief (-2), negatief (-1), neutraal (0), positief (1) of zeer positief tegenover stonden. Een gemiddelde van de gegeven antwoorden geeft het volgende beeld:

Stemming Brabant Business Panel - juli 2020

Actueel inzicht

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling) is blij met het inzicht dat het Brabant Business Panel verschaft: ”Het Brabant Business Panel in combinatie met de Brabantse Impact Monitor geeft ons inzicht over de stand van de Brabantse economie. Daardoor kunnen we snel gericht acteren als nodig.“
Het actuele inzicht kan de provincie helpen bij beleidsbeslissingen: “Mede op basis van de antwoorden uit het panel kunnen we kijken waar nu de meeste vraag naar is”, aldus van Gruijthuijsen. “Zo kunnen we bijvoorbeeld ons platform Brabant Leert voor bij- en omscholing beter inrichten. Het helpt ons de juiste keuzes maken. We hebben voor de zomervakantie besloten om vier maatschappelijke opgaven (digitalisering, duurzaamheid en circulariteit, campussen en bedrijventerreinen, en verstedelijking) een extra impuls te geven. Het Brabant Business Panel helpt ons om de investeringen zo in te zetten dat ze de meeste impact hebben.”

Brabantse Impact Monitor

Resultaten uit het Brabant Business Panel worden verwerkt in de Brabantse Impact Monitor, waarin de economische impact van het coronavirus in Brabant gemeten wordt. De Brabantse Impact Monitor verschijnt maandelijks.

 

Contact

Economische impact corona in Brabant groot

Reacties (1)

  1. Gert-Jan Haandrikman
    Apeldoorn 27-08-2020 15:24 uur

    Als ontwikkelaar ben ik met 4 kantoorvilla's op de Rosmalense Plas bezig (totaal ca. 4.000 m2 bvo) en ben in dat kader benieuwd naar de impact van Corona op deze ontwikkeling. Haalbaarheid staat onder druk, kan hierin steun van overheid (gemeent en/of provincie) worden verwacht?

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.