Bestuurders West-Brabant en provincie ondertekenen samenwerkingsagenda

Ook de zestien West-Brabantse gemeentes en waterschappen dragen de komende jaren bij aan het realiseren van de agenda.

Prioriteit ligt de komende jaren op twee doelen: de versterking van de economische innovatiekracht en de versterking van de agglomeratiekracht van de vijf West-Brabantse steden Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout en de daarbij behorende gemeenten in het buitengebied. Gedeputeerde Wil van Pinxteren van onder meer Regionale Samenwerking: “West-Brabant timmert hard aan de weg en werkt steeds meer samen. Dat is mooi en goed voor heel Brabant. Het is een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken, te verblijven en te investeren. Dit willen we versterken door de gezamenlijke ambities om te zetten in concrete afspraken. Dat is goed voor de gemeenten, waterschappen en alle andere partners, zoals het onderwijs, bedrijfsleven, instellingen en inwoners.”

Klaar zijn voor de toekomst

Steven Adriaansen, burgemeester Woensdrecht en lid algemeen bestuur RWB, van onder meer regionale samenwerking: “West-Brabant wil als regio innoveren en klaar zijn voor de toekomst. Onze agenda focust zich daarom ook op vernieuwing en verduurzaming van de economie en onze leefomgeving. Dit doen we samen als samenwerkende overheden mét het bedrijfsleven, onderwijs en andere partners.” 

Krachtige steden en een vitaal platteland

Tweede topprioriteit is de versterking van de agglomeratiekracht van de West-Brabantse steden en vitale dorpen in een groene setting. Beide gebieden moeten elkaar versterken en zijn samen één regionaal ecosysteem vormen. Toine Theunis, wethouder Roosendaal en lid algemeen bestuur RWB: “Hiermee draagt de regio bij aan de Brabantse opgave om 160.000 woningen tot 2035 te realiseren. Om de gewenste groei te bereiken is het belangrijk oog te houden voor kwaliteit, duurzaamheid, een goede balans tussen gebouwde omgeving de natuur en het omringende landschap.” Voor de realisatie worden programma’s van de ondertekenaars zo veel mogelijk op elkaar aangesloten versterken de partners elkaars investeringen en lobbyen we samen voor extra investeringen door rijk of EU.

Contact

Bestuurders West-Brabant en provincie ondertekenen samenwerkingsagenda

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.