Deze video gaat over Twee ton extra voor het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds helpt buurten om hun omgeving groener, mooier en beter bestand tegen extreem weer te maken. “Als provincie vinden wij het belangrijk om groene burgerinitiatieven zoals sedumdaken, groene schoolpleinen en voedselbossen te ondersteunen. Deze projecten dragen niet alleen bij aan klimaatrobuustheid en verduurzaming, maar weten ook het sociale en groene op een mooie en toegankelijke wijze met elkaar te verbinden", aldus Hagar Roijackers, gedeputeerde Water en Natuur.

Aanvragen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen via de regeling subsidie aanvragen voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Film Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Nieuwsgierig naar inspirerende Buurtnatuur- en Buurtwaterprojecten? Bekijk hier (lange versie) en hier (korte versie) onze film over Voedselbos Woest (Rosmalen), sedumdaken in wijk Vredeoord (Eindhoven) en Plukroute Princenhage (Breda).

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Contact

Twee ton extra voor Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds