Uit de evaluatie blijkt dat TalentHub Brabant op meerdere manieren de Brabantse cultuursector versterkt. Ten eerste zorgen de samenwerkingsverbanden niet alleen voor kansen voor de talenten, maar ook voor een sterker netwerk en meer uitwisseling tussen de culturele organisaties. Ten tweede kunnen de hubs op deze manier voor langere tijd investeren in ‘ruwe diamanten’ of toptalenten, wat voor een losse organisatie niet haalbaar is.

“Het past bij Brabant om talenten de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen. Dat zorgt voor een levendig Brabant”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Cultuur. “Bovendien blijkt uit de evaluatie dat de talenten, doordat TalentHub Brabant als een kwaliteitsstempel wordt gezien, meer succes hebben bij het aanvragen van andere subsidies en sponsoring. Zo vloeit er op landelijk niveau meer cultuurgeld naar Brabant. Ten slotte is er van buiten Brabant veel belangstelling voor de werkwijze die als uniek en inspirerend wordt gezien. De TalentHub draagt zo bij aan het beeld dat het bruist in Brabant.”

Succesfactoren

De talenten zijn erg positief over de ontwikkeling die zij dankzij de hubs kunnen maken. In de evaluatie komen drie factoren naar voren die de werkwijze tot een succes maken: maatwerk, leeromgeving en uitwisseling. De hubs leveren een programma dat specifiek is toegesneden op de eigen kunstdiscipline en ontwikkelkansen van een talent. Er ontstaat een krachtige leeromgeving doordat de talenten direct in de praktijk aan de slag gaan, en van een breed netwerk gebruik kunnen maken. Bovendien vindt er zowel binnen als tussen de hubs veel uitwisseling van kennis en ervaringen plaats, waardoor de werkwijze continu wordt verbeterd. 

Continuering programma 2023-2024 

De provincie heeft het effect van het programma TalentHub Brabant laten onderzoeken door bureau TwynstraGudde met het oog op het beleidskader Levendig Brabant 2030. Een van de adviezen is dat Brabant trots mag zijn op dit programma, er meer zichtbaarheid aan mag geven en dat de provincie vaker als opdrachtgever op zou kunnen treden voor de talenten. 
“De provincie vindt het van belang te blijven investeren in talentontwikkeling en heeft besloten tot het continueren van het TalentHub Brabant programma in 2023 en 2024. Op deze manier zorgen we ervoor dat er nog meer Brabanders kunnen geniet van kunst en cultuur. Daarmee maken we onze provincie voor nog meer mensen een fijne en leuke plek om te wonen, werken en te recreëren”, aldus Stijn Smeulders. 

Over TalentHub Brabant

TalentHub Brabant is een krachtenbundeling van de Brabantse professionele kunst- en cultuursector, Provincie Noord-Brabant en Kunstloc Brabant. Het programma wordt gezien als uniek en als een inspiratie voor de rest van Nederland. Sinds de start van de talenthubs zijn in totaal al bijna 250 talenten ondersteund, onder wie Flemming, Eva Line de Boer, Sanne Rambags, Onias Landveld, Fang Mij, Jana Flohr, Hemasew Manawi Rad en Dwight Fagbamila.  

Het TalentHub programma bestaat uit 7 hubs in verschillende disciplines, zoals PLAN voor de podiumkunsten, WOLK voor literatuur en Next voor film en audiovisuele kunsten. Iedere hub is een samenwerkingsverband van festivals, podia, galeries en andere culturele organisaties, dat zelf de deelnemende talenten selecteert. Deze talenten kunnen gebruikmaken van de kennis, middelen en het netwerk van de samenwerkende organisaties, om zich verder te ontwikkelen als kunstenaar en als ondernemer. De provincie financiert het programma en Kunstloc Brabant ondersteunt en adviseert.  

Contact

TalentHub zet Brabant op de kaart als bruisende regio voor artistiek talent