Gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Erfgoed: “Wij willen Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek laten zijn. Om te wonen, werken en te bezoeken. Het Brabants erfgoed speelt daarbij een belangrijke rol. Brabant heeft veel erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar en beleefbaar maken en houden. We investeren voornamelijk om de gebouwen in stand te houden en beter benutbaar te maken, bijvoorbeeld door ze duurzamer en energiezuiniger te maken.”

Volgende generaties

De provincie wil dat over 50 jaar de geschiedenis van Brabant nog steeds kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. Brabant moet er over 50 jaar zo uitzien dat we de historische verhalen ook kúnnen vertellen. We richten ons daarom op duurzaam behoud door herbestemming of restauratie, op de bescherming van collecties, op de beleving van ons cultureel erfgoed en op de verhalen van Brabant. Daarbij ligt de focus van de provincie op 4 verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant.

“Het betreft hier een van de laatste projecten uit onze succesvolle Erfgoedfabriek-aanpak”, vertelt de gedeputeerde. “Ik ben blij dat we met onze financiële bijdrage, in de vorm van een subsidie, de herbestemming van het Clarissenklooster in Megen mede mogelijk maken. Het is fijn dat ook de gemeente Oss € 275.000 bijdraagt.” Het grootste deel van de kosten (€ 1,6 miljoen) wordt bijgedragen door de kerkelijke partijen: de zusters zelf, de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) en de bisschop van Den Bosch.

Contact

Provincie investeert in behoud Clarissenklooster in Oss