Foto: (Dans)gezelschap Vloeistof (bron: Kunstloc)

Het impulsgeldenprogramma stimuleert op verschillende manieren cultureel ondernemerschap. Er worden projecten mogelijk gemaakt waarmee het zakelijk en artistiek succes van makers en culturele instellingen wordt vergroot op de (middel)lange termijn. Door te werken aan hun cultureel ondernemerschap bouwen makers en culturele instellingen aan een stevig fundament onder de organisatie en/of beroepspraktijk. Het leidt onder meer tot een sterkere focus, strategische keuzes, groter draagvlak en nieuwe samenwerkingsverbanden (zowel binnen als buiten de culturele sector), artistiek-inhoudelijke verdieping, een breder publieksbereik, meer (eigen) inkomsten of effectievere marketing. 

Openstelling 4 januari 2023

Vanaf 4 januari 2023 kunnen makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, weer aanvragen voor kennisvouchers, crowdfunding en de Makersregeling (voor gemeenten). Een aanvraag voor subsidie impulsgelden kan worden ingediend gedurende 1 van deze 2 indientermijnen:

  • 6 maart t/m 12 maart 2023 
  • 11 september t/m 17 september 2023

Aanvragen voor de Brabantse Cultuurlening kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.

Duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem

De impulsgelden zijn bestemd voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit verschillende financieringsinstrumenten: de subsidie impulsgelden (in totaal €919.947 aan beschikbaar budget), de kennisvoucher (€ 100.000), crowdfunding (€ 70.000), de Makersregeling (€ 400.000) en de Brabantse cultuurlening. Zo kan op maat en in verschillende ontwikkelstadia waar een aanvrager zich in bevindt ondersteuning worden geboden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Op kunstlocbrabant.nl/financiering vindt u meer informatie over het impulsgeldenprogramma.

Terugblik 2022

Dit jaar werden er vanuit het impulsgeldenprogramma tot nu toe 20 crowdfunding-campagnes ondersteund, 13 kennisvouchers verleend en ontvingen 18 projecten een subsidiebijdrage impulsgelden. Daar komen nog de projecten bij die in de huidige beoordelingsronde van de subsidie impulsgelden worden gehonoreerd.
De gehonoreerde projecten bevatten heel uiteenlopende plannen, zowel op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie als de professionele kunsten. De projecten zijn ook verspreid over de diverse disciplines en combinaties daarvan. Bovendien worden er verbindingen gelegd met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg, welzijn en milieu.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt makers en culturele instellingen die een aanvraag willen doen voor een van de financieringsinstrumenten uit het impulsgeldenprogramma. We informeren over de mogelijkheden en gaan met aanvragers in gesprek over hun plannen. Ook organiseren we regelmatig informatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld op het gebied van financiering en cultureel ondernemerschap.

Impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte. Financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant is in opdracht van Provincie Noord-Brabant onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Contact

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023