De subsidieaanvragen van Albert van Abbehuis, Better Get Hit, BO Diversity, Bureau Franken, Dukebox, Goeikes, Grafisch Atelier Den Bosch, Hall of Fame, het zuid land, Katinka Versendaal, Nederlands Silent Film Festival, Oatmilk, Oortwolk, Pennings Foundation, POPEI, Verhalis, Watershed, en Wiosna van Bon zijn gehonoreerd.

Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. De volgende aanvraagronde voor de subsidie impulsgelden vindt plaats van 19 tot en met 25 september 2022. Meer informatie over de toekenningen vindt u op kunstlocbrabant.nl.

Contact

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022