Meerjarige subsidieregeling amateurkunst open in april

Aanvragen kunnen dan worden ingediend. Voor deze vierde paragraaf van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant is voor de periode 2021-2024 € 0,6 miljoen euro per jaar beschikbaar.
Met deze regeling, die in 2017 in het leven is geroepen, zorgt de provincie ervoor dat ook amateurinstellingen, net als professionele kunsten, meerjarige subsidie krijgen. Dat zorgt voor continuïteit, en daarmee voor verbetering van de kwaliteit van de amateurkunst. Ook draagt het eraan bij dat meer mensen actief kunnen zijn binnen de amateurkunst.

Innovatief

“Elke professional is ooit begonnen als amateur. Amateurkunst is een kweekvijver van onze top, een bron van sociale cohesie en het versterkt en stimuleert creativiteit. Brabant is een innovatieve regio, met veel innovatieve bedrijven. Er is een rechtstreeks verband tussen cultuur en creativiteit/innovatie. Dat moeten we koesteren en waar mogelijk versterken”, stelt Anne-Marie Spierings, gedeputeerde met Cultuur in portefeuille.

Kunstloc Brabant

Gedeputeerde Staten besluiten welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen, op basis van het advies van de adviescommissie amateurkunst. Kunstloc Brabant monitort en adviseert de amateurkunstorganisaties die een subsidie hebben gekregen, en is voor alle organisaties beschikbaar voor advies bij het indienen van de aanvraag.
De regeling is per 8 april 2020 te vinden op deze website.


Contact

Meerjarige subsidieregeling amateurkunst open in april

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.